Tiedostettua kapinointia

Jumala lähettää tuulen

Tuuli ei tehnyt työtä yksin

Emme ole pelkkiä katselijoita

Mitä teemme hädässä

Hän auttaa ennen kuin kerromme tarpeemme

Muuttunut mies

Lataa koneelle:
RA_2022_07_25_MA_Raamattuavaimet_Tiedostettua_kapinointia_Gerson_Mgaya.mp3
RA_2022_07_26_TI_Raamattuavaimet_Jumala_lahettaa_tuulen_Gerson_Mgaya.mp3
RA_2022_07_27_KE_Raamattuavaimet_Tuuli_ei_tehnyt_tyota_yksin_Gerson_Mgaya.mp3
RA_2022_07_28_TO_Raamattuavaimet_Emme_ole_pelkkia_katselijoita_Gerson_Mgaya.mp3
RA_2022_07_29_PE_Raamattuavaimet_Mita_teemme_hadassa_Gerson_Mgaya.mp3
RA_2022_07_30_LA_Raamattuavaimet_Han_auttaa_ennen_kuin_kerromme_tarpeemme_Gerson_Mgaya.mp3
RA_2022_07_31_SU_Raamattuavaimet_Muuttunut_mies_Gerson_Mgaya.mp3

 Maksanko lahjasta?

Pettäjä ja petetty

Vaikea lähimmäinen

Missä kohtaan Jumalan

Merkityksellistä

Lataa koneelle:
RA_2022_07_18_MA_Raamattuavaimet_Maksanko_lahjasta_Aija_Sairanen.mp3
RA_2022_07_19_TI_Raamattuavaimet_Pettaja_ja_petetty_Aija_Sairanen.mp3
RA_2022_07_20_KE_Raamattuavaimet_Vaikea_lahimmainen_Aija_Sairanen.mp3
RA_2022_07_21_TO_Raamattuavaimet_Missa_kohtaan_Jumalan_Aija_Sairanen.mp3
RA_2022_07_22_PE_Raamattuavaimet_Merkityksellista_Aija_Sairanen.mp3

 Oletko fariseuksia vanhurskaampi?

Mitä on Jumalan vanhurskaus?

Oma vanhurskaus ei riitä

Job piti itseään Jumalaa vanhurskaampana

Saako syyllisen julistaa syyttömäksi?

Lataa koneelle:
RA_2022_07_11_MA_Raamattuavaimet_Oletko_fariseuksia_vanhurskaampi_Niilo_Rasanen.mp3
RA_2022_07_12_TI_Raamattuavaimet_Mita_on_Jumalan_vanhurskaus_Niilo_Rasanen.mp3
RA_2022_07_13_KE_Raamattuavaimet_Oma_vanhurskaus_ei_riita_Niilo_Rasanen.mp3
RA_2022_07_14_TO_Raamattuavaimet_Job_piti_itseaan_Jumalaa_vanhurskaampana_Niilo_Rasanen.mp3
RA_2022_07_15_PE_Raamattuavaimet_Saako_syyllisen_julistaa_syyttomaksi_Niilo_Rasanen.mp3