Amos julistaa, kuka kuulee?
Lähes koko Amoksen kirja julistaa tuomiota. Se julistaa tuomiota kansalle, joka kyllä muodollisesti vielä toteuttaa joitakin osia Jumalan laista, mutta todellisesti elää Jumalan tahdon vastaisesti.

Herra tuottaa onnettomuuden
Tuleeko onnettomuus todella Jumalalta? Tai voinemme kysyä tätä myös laajemmin. Tuleeko Jumalan kädestä jotakin pahaa? Tämä ei ole ihan helppo kysymys vastata.

Tehkää syntiä oikein urakalla
Mitä ihmettä? Eihän Jumala voi näin toimia, eihän? Eihän Jumalan voi käskeä tekemään syntiä, jota hän Amoksen kirjankin mukaan vihaa ja jonka vuoksi Hän on valmis lähettämään tuomionsa Israelin kansalle. Mutta jos luemme nuo Amoksen kirjan sanat, niin juuri tätä Herra käskee israelilaisten tehdä. Tehdä syntiä ja tehdä lisää syntiä. Miten tämä voi olla mahdollista?

Onko Herran päivä oikeasti pelastuksen päivä?
Viimeisenä päivänä Jumala tulee ja Hänen omansa pääsevät ikuiseen taivaaseen. He pelastuvat. Heidät vapautetaan tämän maailman synnistä, kärsimyksistä ja kiusauksista. Tämän maailman surut, vaikeudet, haasteet, synnit ja ahdistukset väistyvät ja niiden tilalle tulee ikuinen elämä Jumalan yhteydessä. Jotakin tällaista pelastuksen aikaa myös Amoksen ajan israelilaiset odottivat. He odottivat Jumalan tulevan ja vapauttavan heidät. He odottivat tulevaa rauhan ja onnellisuuden aikaa.

Elämä ja jumalanpalvelus
Viimeinen jaksomme Amoksesta vie meidät katsomaan jälleen tuomion sanoja. Mutta eikö Jumalan sanat ole hivenen omituiset. Jälleen kerran voisimme ehkä sanoa. Tekstissä mainitut juhlat ja uhrit olivat Herran itsensä laissaan käskemiä ja kansalleen antamia. Israelin kansan tuli viettää näitä juhlia ja uhrata mainittuja uhreja Jumalan antamien käskyjen mukaan. Nyt kuitenkin profeetta julistaa, että Herra ei tahdo näitä. Hän jopa halveksii näitä. Miten tämä on mahdollista, kun Herra itse on käskenyt tehdä tätä kaikkea? Onko Herra muuttanut mielensä?