Mitä vaino on?

Vainoajat ja vainotut

Vainojen syyt

Uskon hinta

Vainottujen auttaminen

Lataa koneelle:
Ra_2020_06_15_MA-Raamattuavaimet_Vainon_alla_Raimo_Lappi.mp3
Ra_2020_06_16_TI-Raamattuavaimet_Vainon_alla_Raimo_Lappi.mp3
Ra_2020_06_17_KE-Raamattuavaimet_Vainon_alla_Raimo_Lappi.mp3
Ra_2020_06_18_TO-Raamattuavaimet_Vainon_alla_Raimo_Lappi.mp3
Ra_2020_06_19_PE-Raamattuavaimet_Vainon_alla_Raimo_Lappi.mp3

Evankeliumin muutosvoima

Evankeliumi synnyttää uskon Jeesukseen

Ilo evankeliumista

Into evankeliumista

Ilo ja into kadoksissa

Lataa koneelle:
Ra_2020_06_08_MA-Raamattuavaimet_Ilo_ja_into_evankeliumista_Mika_Falk.mp3
Ra_2020_06_09_TI-Raamattuavaimet_Ilo_ja_into_evankeliumista_Mika_Falk.mp3
Ra_2020_06_10_KE-Raamattuavaimet_Ilo_ja_into_evankeliumista_Mika_Falk.mp3
Ra_2020_06_11_TO-Raamattuavaimet_Ilo_ja_into_evankeliumista_Mika_Falk.mp3
Ra_2020_06_12_PE-Raamattuavaimet_Ilo_ja_into_evankeliumista_Mika_Falk.mp3

Lähtökohtia

Lähtökohtia: Joosef

Lähtökohtia: Mooses

Lähtökohtia: Ester

Meidän lähtökohtamme

Lataa koneelle:
Ra_2020_05_04_MA-Raamattuavaimet_Lahtokohtia_Piia-Maaria_Matkoski.mp3
Ra_2020_05_05_TI-Raamattuavaimet_Lahtokohtia_Piia-Maaria_Matkoski.mp3
Ra_2020_05_06_KE-Raamattuavaimet_Lahtokohtia_Piia-Maaria_Matkoski.mp3
Ra_2020_05_07_TO-Raamattuavaimet_Lahtokohtia_Piia-Maaria_Matkoski.mp3
Ra_2020_05_08_PE-Raamattuavaimet_Lahtokohtia_Piia-Maaria_Matkoski.mp3

Lähesty rukoillen

Kun käy yksinkertaisesti Raamatun äärelle, on hyvä käydä rukoillen. Moni asia meissä tukkii korvamme kuulemasta mitä Jumala puhuu sanassaan. Rukoillen voimme pyytää apua kuulla ja olla läsnä sanan ääressä.

Rukoillen toisten puolesta

Yksinkertaisesti Raamatun äärellä on hyvä olla rukoillen toisten puolesta. Toisiaan meille itsellemme kasaantuu niin paljon rukousaiheita elämästämme, että meidän näköalat kapenevat. Tällöin on hyvä yksinkertaisesti käydä ensin rukoilemaan toisten puolesta yksinkertaisesti Raamatun äärellä.

Rukoillen suurten linjojen puolesta

Toisinaan voi olla vaikea hahmottaa mitä kaikkea lukemaansa Raamatunkohtaan liittyy. Tällöin voi nousta hieman korkeammalle ja miettiä suurempia kokonaisuuksia. Toisinaan Raamatun sanasta aukeaa suuria näköaloja ja niiden kautta löytyy myös rukouksiin tärkeää sisältöä.

Kysyykö Jumala jotakin?

Raamatun tekstin äärellä voimme yksinkertaisesti samaistua Raamatun henkilöihin. Voimme rukoillen miettiä, olemmeko olleet samanlaisessa tilanteessa. Rukoillen tästä avautuu tärkeitä näköaloja.

Suoraan Raamattuun

Toisinaan menemme muistin varassa. Tuttuakin Raamatunkohtaa miettiessä kannattaa mennä Yksinkertaisesti Raamatun äärelle. Jumala puhuu Raamatun sanassa ja sen äärellä näemme paremmin, mitä kaikkea Hän puhuu.

Lataa koneelle:
Ra_2020_04_27_MA-Raamattuavaimet_Yksinkertaisesti_Raamatun_aarella_rukoillen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2020_04_28_TI-Raamattuavaimet_Yksinkertaisesti_Raamatun_aarella_rukoillen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2020_04_29_KE-Raamattuavaimet_Yksinkertaisesti_Raamatun_aarella_rukoillen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2020_04_30_TO-Raamattuavaimet_Yksinkertaisesti_Raamatun_aarella_rukoillen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2020_05_01_PE-Raamattuavaimet_Yksinkertaisesti_Raamatun_aarella_rukoillen_Veijo_Olli.mp3

Luojan kämmenellä

Toivo Kristuksessa

Sana kantaa

Älkää mistään murehtiko!

Toinen toisiamme tukien

Lataa koneelle:
Ra_2020_04_20_MA-Raamattuavaimet_Toivon_ja_lohdutuksen_sanoja_ajallemme_Jarkko_Haapanen.mp3
Ra_2020_04_21_TI-Raamattuavaimet_Toivon_ja_lohdutuksen_sanoja_ajallemme_Jarkko_Haapanen.mp3
Ra_2020_04_22_KE-Raamattuavaimet_Toivon_ja_lohdutuksen_sanoja_ajallemme_Jarkko_Haapanen.mp3
Ra_2020_04_23_TO-Raamattuavaimet_Toivon_ja_lohdutuksen_sanoja_ajallemme_Jarkko_Haapanen.mp3
Ra_2020_04_24_PE-Raamattuavaimet_Toivon_ja_lohdutuksen_sanoja_ajallemme_Jarkko_Haapanen.mp3

Viisiosainen kirja

Raamatussa on paljon historiaa ja varsinkin Israelin kansan historiaa. Tapahtumista kerrotaan kuitenkin valikoidusti. Joku ajanjakso saa vain lyhyen maininnan. Vastaavasti jostakin yksittäisestä tapahtumasta kerrotaan tarkasti pieniä yksityiskohtia myöten. Raamattu on ennen muuta pelastushistoriaa. Sen kuvausten tähtäyspiste on Jumalan valmistamassa pelastuksessa. Tällä viikolla Pirkko Valkaman teemana on Israel pelastushistoriassa.

Lupaus kansasta

Noin neljätuhatta vuotta sitten Jumala kutsui yhden miehen ja lupasi tehdä hänestä niin suuren kansan kuin mitä taivaalla on tähtiä ja meren rannalla hiekkaa.  Neljätuhatta vuotta myöhemmin tuosta miehestä syntynyt kansa, juutalaiset ovat edelleen olemassa.  Heitä asuu lähes kaikissa maailman maissa ja vaikka he ovat vuosisatojen ajan eläneet ilman omaa kotimaata, he ovat edelleen omaleimainen kansa. Tänään Pirkko Valkaman aiheena on lupaus kansasta.

Lupaus maasta

Lähi-itä ja erityisesti Välimeren itäosassa sijaitseva rannikkokaistale on jatkuvasti uutisotsikoissa. Mikä tekee tuosta alueesta niin tärkeän? Se on alue, jonka Jumala valitsi pelastushistorian tapahtumapaikaksi.  Raamatun mukaan myös maailman historian lopputapahtumat sijoittuvat tuolle alueelle. Tänään on Pirkko Valkaman aiheena Lupaus maasta.

Lupaus siunauksesta

Kun Jumala tuli ihmiseksi, hän tuli omaan maahansa, oman kansansa keskuuteen. Hän syntyi juutalaisesta naisesta. Hän syntyi Abrahamin jälkeläisenä. Jo 2000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, Jumala lupasi Abrahamille, että Jumala siunaa Abrahamin jälkeläisen välityksellä kaikkia maailman kansoja. Opetuksensa otsikoksi Pirkko Valkama on laittanut Lupaus siunauksesta.

Jumalan todistajia

Eilen oli aiheenamme se, miten Jumala valitsi Israelin kansan synnyttämään Messiaan. Mutta Israelin kansalle annettiin myös toinen tehtävä. Sen oli määrä olla kaikille kansoille todistuksena Jumalan viisaudesta, Jumalan voimasta ja kirkkaudesta. Tänään on Pirkko Valkaman aiheena Jumalan todistajia.

Lataa koneelle:
Ra_2020_04_06_MA-Raamattuavaimet_Israel_pelastushistoriassa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2020_04_07_TI-Raamattuavaimet_Israel_pelastushistoriassa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2020_04_08_KE-Raamattuavaimet_Israel_pelastushistoriassa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2020_04_09_TO-Raamattuavaimet_Israel_pelastushistoriassa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2020_04_10_PE-Raamattuavaimet_Israel_pelastushistoriassa_Pirkko_Valkama.mp3

Kuka Jumala on?

Mikä on ihminen?

Kuka on lähimmäinen?

Mikä on seurakunta?

Olemisesta tekemiseen

Lataa koneelle:
Ra_2020_04_13_MA-Raamattuavaimet_Kuka_kukin_on_Juha_Vihriala.mp3
Ra_2020_04_14_TI-Raamattuavaimet_Kuka_kukin_on_Juha_Vihriala.mp3
Ra_2020_04_15_KE-Raamattuavaimet_Kuka_kukin_on_Juha_Vihriala.mp3
Ra_2020_04_16_TO-Raamattuavaimet_Kuka_kukin_on_Juha_Vihriala.mp3
Ra_2020_04_17_PE-Raamattuavaimet_Kuka_kukin_on_Juha_Vihriala.mp3

Abraham – Epätodennäköinen kantaisä

Pakana, mitä todennäköisimmin epäjumalien palvelija, vanhuuden ikään ehtinyt, lapseton mies. Tällainen henkilö oli Jumalan valinta omaisuuskansansa kantaisäksi. Tuosta mahdottomuuksien miehestä Jumala oli suunnitellut kasvattavansa kansan, jonka keskelle lähettäisi kerran Poikansa, maailman valon ja Vapahtajan.

Abraham – uskonvanhurskauden isä

Mikä tekee meistä kelvollisia pyhän Jumalan edessä eli vanhurskaita? Omat ansiot tai horjumaton luottamus? Abrahamista sanotaan, että hän uskoi Jumalan lupauksiin ja Jumala luki tämän hänelle vanhurskaudeksi. Tästä syystä Abraham on, heikkouksistaan huolimatta, uskonvanhurskauden esikuva.

Iisak – lupauksen lapsi

Iisak syntyi, kun Abrahamilta ja Saaralta oli jo mennyt kaikki inhimillinen toivo oman lapsen saamisesta. Iisakin ihmeellinen syntymä julistaa meille tänäkin päivänä: ”Mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle.”

Jaakob – petturi lupausten perijänä

Jaakob petti ja kieroili, minkä kerkesi. Tästä huolimatta hän sai periä Jumalan jo Abrahamille ja Iisakille antamat lupaukset luvatusta maasta, suuresta kansasta ja siunauksesta, joka tulisi siunaukseksi kaikille kansoille. Jumala toimii syntisten ihmisten keskellä ja heidän kauttaan, tänäänkin, ei hän etsi hurskaita vaan syntisiä.

Jaakob – Jumalan kanssa paininut

Jaakobin elämä tuntui olevan kulkemista vaikeudesta toiseen. Mitä tapahtui, kun häntä vastaan kävi ihmisten lisäksi myös itse Jumala? Voiko painista Jumalan kanssa selvitä hengissä? Jaakobin tapaus osoittaa, että voi, mutta ei entisellään.

Lataa koneelle:
Ra_2020_03_16_MA-Israelin_patriarkat_Laura_Jarvinen.mp3
Ra_2020_03_17_TI-Israelin_patriarkat_Laura_Jarvinen.mp3
Ra_2020_03_18_KE-Israelin_patriarkat_Laura_Jarvinen.mp3
Ra_2020_03_19_TO-Israelin_patriarkat_Laura_Jarvinen.mp3
Ra_2020_03_20_PE-Israelin_patriarkat_Laura_Jarvinen.mp3

Pieni onkin suurta

Jeesuksen osa maailmassa

Ihmispelosta Jumalan pelkoon

Tulevaisuuden murehtimisesta

Odotatko Jumalan valtakuntaa?

Lataa koneelle:
Ra_2020_03_02_MA-Ala_pelkaa_pieni_laumani_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2020_03_03_TI-Ala_pelkaa_pieni_laumani_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2020_03_04_KE-Ala_pelkaa_pieni_laumani_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2020_03_05_TO-Ala_pelkaa_pieni_laumani_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2020_03_06_PE-Ala_pelkaa_pieni_laumani_Ulpu_Lappi.mp3

Menetys ja mahdollisuus
Meille ihmisille on luonteenomaista, että kammoamme kärsimystä ja vaikeuksia. Vastoinkäymisten keskellä saatamme, kysyä, että jos Jumala on rakkaus, niin kuinka Hän sallii tämän. Käsittelemme tällä viikolla Raamatun kertomuksia, joissa Jumala kääntää kärsimyksen tavalla tai toisella siunaukseksi.

Kuka teki synnin?
Onko elämämme vaikeudet Jumalan rangaistusta vai paholaisen hyökkäystä? Tämän päivän tekstissä ihmiset kysyvät, että kenen synnin takia lapsi oli syntynyt sokeana.

Kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi
Todennäköisesti olet usein pettynyt toisiin ihmisiin. Monet meistä ovat pettyneet myös Jumalaan. Tänään kuljemme hetken opetuslapsi Pietarin rinnalla. Tälle itsevarmalle miehelle itseensä pettyminen oli rankka kokemus.

Eduksi evankeliumille
Ajattelemme helposti, että ideologisesti maailma valloitetaan niin, että tavoitetaan tavalla tai toiselle suuret ihmismassat. Mutta Jumalalla oli varaa laittaa yksi maailman historian suurimmista evankelistoista vuosiksi syrjään juuri silloin, kun kristillinen kirko oli alkanut levitä Rooman valtakunnassa. Tänään pohdimme, mitä Paavalin vankeusvuodet merkitsivät evankeliumin leviämiselle.

Jumalan käsivarren voima
Luther opetti, että Paholainen on Jumalan kahlekoira. Pimeimpinäkään hetkinä ei tapahdu mitään, mikä ei olisi Jumalan tiedossa – ja hallinnassa. Viikon teemana on ollut, kuinka Jumala voi mutta vastoinkäymiset siunaukseksi. Tänään käsittelemme kristinuskon suurinta paradoksia.

Lataa koneelle:
Ra_2020_02_17_MA-Raamattuavaimet_Menetys_ja_mahdollisuus_Aija_Sairanen.mp3
Ra_2020_02_18_TI-Raamattuavaimet_Menetys_ja_mahdollisuus_Aija_Sairanen.mp3
Ra_2020_02_19_KE-Raamattuavaimet_Menetys_ja_mahdollisuus_Aija_Sairanen.mp3
Ra_2020_02_20_TO-Raamattuavaimet_Menetys_ja_mahdollisuus_Aija_Sairanen.mp3
Ra_2020_02_21_PE-Raamattuavaimet_Menetys_ja_mahdollisuus_Aija_Sairanen.mp3