“‘Pidä lepopäivä mielessäsi ja pyhitä se, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. ” 

– 5. Mooseksenkirja 5 luku, 12 jae

Lataa koneelle:
J_Junioriavain_5_Moos_5-12_Pida_lepopaiva_mielessasi_ja_pyhita.mp3

“Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi: “Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. ” 

– Matteuksen evankeliumi 11 luku, 25 ja 26 jakeet

Lataa koneelle:
J_Junioriavain_Matt_11-26-25_Mina_ylistan_sinua_Isa.mp3

“Hän sanoi heille: “Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.”

– Luuk. 10:2

Lataa koneelle:
J_Junioriavain_Luuk_10-2_Han_sanoi_heille_Satoa_on_paljon.mp3

“Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.”

– 1. Kor. 1:30

Lataa koneelle:
J_Junioriavain_1_Kor_1-30_Jumalan_vaikutusta_on_se.mp3