Ellette usko, ette kestä
Jesajan aikana Jumala lupasi kuningas Ahasille avun, jos tämä turvautuisi Jumalaan. Ahas ei kuitenkaan pitänyt Jumalan apua realistisena vaihtoehtona, vaan lähetti Assyrian kuninkaalle viestin: “Olen nöyrin palvelijasi. Tule ja pelasta minut” (2 Kun 16:7). Mistä me etsimme apua?

 

Jumala meidän kanssamme
Jesajan kirjassa on lupaus: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimeksi Immanuel (Jumala meidän kanssamme). Oliko tämä ennustus Jeesuksen syntymästä, vai mitä Jesaja näillä sanoilla tarkoitti?

 

Lapsi, jolla on valta
Jesajan kirjan luvussa 9 kerrotaan miten pimeydessä vaeltavat näkevät valon. Siellä kerrotaan lapsesta, joka tuo pelastuksen. Hänestä sanotaan, että hänen nimensä on Väkevä Jumala ja Iankaikkinen Isä. Mitä muuta hänestä kerrotaan?

 

Herra, joka on kompastuskivi
Saako Jeesus olla meille kulmakivi, joka pitää rakennuksemme koossa vai onko hän meille kivi, johon kompastumme? Mikä sai Jesajan aikalaiset kompastumaan? Mikä saa meidät kompastumaan?

 

Herra, joka kätkee kasvonsa
Kaikkina aikoina Jumalan omat ovat olleet ja ovat merkkinä (todistuksena) kärsivällisestä uskosta, luottamisesta Jumalan lupauksiin, pitäytymisestä Jumalan sanaan. Jesajan asenne Jumalaan kelpasi jopa esikuvaksi Messiaasta.

 

Lataa koneelle:
Ra_2018_09_10_MA-Jeesus_Jesajan_kirjassa_osa3_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2018_09_11_TI-Jeesus_Jesajan_kirjassa_osa3_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2018_09_12_KE-Jeesus_Jesajan_kirjassa_osa3_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2018_09_13_TO-Jeesus_Jesajan_kirjassa_osa3_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2018_09_14_PE-Jeesus_Jesajan_kirjassa_osa3_Pirkko_Valkama.mp3

Opetussarja Kristinopista

Kun aika oli
Jumala valmisti meille pelastuksen pitkän ajan kuluessa. Kun aika oli, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Vapahtajamme syntyi keskuuteen täyttämään Jumalan suunnitelman.

 

Ihminen
Uskossamme on asioita, joita meidän on vaikea ymmärtää. Yksi on se, kuinka Jumala voi tulla ihmiseksi. Raamattu selittää kaiken ja saamme nähdä Vapahtajamme, Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen keskuudessamme kaltaisenamme.

 

Ilosanoma
Raamattuun on talletettuna ilosanoma. Raamattuun on talletettuna totuus. Kun totuus tulee esiin, niin ilosanomakin tulee tarpeelliseksi ja näyttäytyy todellisena ilosanomana, evankeliumina.

 

Jeesus Kristus
Jeesus Kristus on erityinen henkilö. Kristus nimitys kytkee Jeesuksen Raamatun suureen kertomukseen. Suuressa kertomuksessa itse Jumala tulee luoksemme.

 

Sovitus
Sovitus peittää rikkomuksen. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Vapahtaja sovitti ja siten peitti syntimme. Jumala ei näe niiden syntejä, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat.

 

Lataa koneelle:
Ra_2018_09_03_MA-Jeesus_Kristus_Veijo_Olli.mp3
Ra_2018_09_04_TI-Jeesus_Kristus_Veijo_Olli.mp3
Ra_2018_09_05_KE-Jeesus_Kristus_Veijo_Olli.mp3
Ra_2018_09_06_TO-Jeesus_Kristus_Veijo_Olli.mp3
Ra_2018_09_07_PE-Jeesus_Kristus_Veijo_Olli.mp3

Särjetty saviruukku
Jumala valitsi ja lähetti asialleen Paavalin. Sitä ennen hänessä täytyi tapahtua suuri muutos.

 

Itään vai länteen?
Jumalan johdatus oli kouriintuntuvaa lähetystyön alkuvaiheissa. Hän johti Paavalin työtovereineen Eurooppaan.

 

Kutsu valoon
Vähän Aasian suurkaupunki Efesos oli eräs Paavalin lähetystyön keskuspaikkoja. Siellä rehotti laajalle levinnyt taikuus.

 

Peloton Kristuksen todistaja
Paavalilla oli taito puhua Jumalan totuutta erilaisille ihmisille. Mitä me voisimme oppia suurelta apostolilta?

 

Voittajana maaliin
Kun on lähtenyt matkaan, on tärkeää, että saapuu myös perille. Paavali opastaa esimerkillään ja kirjeissään miten perille päästään.

 

Lataa koneelle:
Ra_2018_08_27_MA-Apostolin_kyydissa_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2018_08_28_TI-Apostolin_kyydissa_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2018_08_29_KE-Apostolin_kyydissa_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2018_08_30_TO-Apostolin_kyydissa_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2018_08_31_PE-Apostolin_kyydissa_Ulpu_Lappi.mp3

Valitse elämä
Jumala kutsuu ihmistä yhteyteensä ja pyytää valitsemaan elämän ikuisen kuolemisen sijasta. Jumala tarjoaa ihmiselle anteeksiantoa ja elämää, syyttömyyttä ja vapautta. Saatat kysyä, että mitä sitten, ei kiinnosta. Monet ajattelevat, ettei Jumala, jos sellaista on, ole niin ankara, mitä Raamattu kertoo olevan. Raamatun mukaan on vain kaksi vaihtoehtoa, elämä ja kuolema. Kumman sinä valitset?

 

Puujumala
Jumalan pelastussuunnitelma edellyttää luopumista omasta vastaavasta. Meillä voi olla ja usein onkin itse muodostamamme käsitys Jumalan tavasta pelastaa ihminen. Jumala kutsuu armosta, omasta halustaan ja ominaisuudestaan sinua pelastukseen tänään.

 

Tarvitsetko Raamatun Jumalaa pelastuaksesi?
Ihminen on kirottuun sukuun syntyessään vailla pelastusmahdollisuutta ilman Jeesusta. Miksi tämä Jumalan suuri ja armollinen suunnitelma kelpaa niin harvoille? Mitä tarkoittaa halpa armo?

 

Mikä on Jumalan valtakunta?
Jumala kutsuu ihmistä valtakuntaansa, valmiiseen pöytään juhlimaan kanssaan. Mitä sinun tarvitsee tehdä pelastuaksesi tai joutuaksesi kadotukseen?

 

Mitä tarkoittaa, että voit olla 100% syntinen ja syyllinen, mutta samalla kertaa myös syytön ja armahdettu Jumalan edessä? Jumala on anteeksi antava ja armollinen, kysymys on Jeesuksesta.

 

Lataa koneelle:
Ra_2018_08_20_MA-Valitse_elama_Sakari_Kalliomaa.mp3
Ra_2018_08_21_TI-Valitse_elama_Sakari_Kalliomaa.mp3
Ra_2018_08_22_KE-Valitse_elama_Sakari_Kalliomaa.mp3
Ra_2018_08_23_TO-Valitse_elama_Sakari_Kalliomaa.mp3
Ra_2018_08_24_PE-Valitse_elama_Sakari_Kalliomaa.mp3

Autuaita, Matt. 5:1-12
Vuorisaarna ja autuaaksi julistamiset – onko se kaikki vuorisaarnasta?

 

Suolana ja valona, Matt. 5:13-16
Vuorisaarnan kuuntelijoiden tärkeä tehtävä – suolana ja valona

 

Laki ja Jeesus, Matt. 5:17-20
Mitä sanoikaan Jeesus laista vuorisaarnassaan?

 

Riiteleminen, Matt. 5:21-26
Vuorisaarna antaa ihmisten keskinäisille väleille aivan uuden ulottuvuuden

 

Vihamiehet, Matt. 5:38-48
Kuka se viimeisenä nauraakaan – Jeesuksen opetus kostosta vuorisaarnassa…

 

Lataa koneelle:
Ra_2018_08_13_MA-Vuorisaarna-pelkkaa_autuaaksi_julistamistako_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2018_08_14_TI-Vuorisaarna-pelkkaa_autuaaksi_julistamistako_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2018_08_15_KE-Vuorisaarna-pelkkaa_autuaaksi_julistamistako_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2018_08_16_TO-Vuorisaarna-pelkkaa_autuaaksi_julistamistako_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2018_08_17_PE-Vuorisaarna-pelkkaa_autuaaksi_julistamistako_Matti_Viitanen.mp3

Mitä vapaus merkitsee?

 

Miten vapaus tavoitetaan?

 

Vapaus ja pahuuden todellisuus

 

Aikakautemme käsitys vapaudesta

 

Vapauden vihollinen

 

Lataa koneelle:
Ra_2018_08_06_MA-Mita_on_todellinen_vapaus_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2018_08_07_TI-Mita_on_todellinen_vapaus_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2018_08_08_KE-Mita_on_todellinen_vapaus_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2018_08_09_TO-Mita_on_todellinen_vapaus_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2018_08_10_PE-Mita_on_todellinen_vapaus_Ilkka_Rytilahti.mp3

Usko on lahja

 

Usko syntyy kuulemisesta

 

Usko on Kristuksen kanssa elämistä

 

Riittääkö minun uskoni?

 

Miten voin säilyttää uskon?

 

Lataa koneelle:
Ra_2018_07_30_MA-Usko_Daniel_Nummela.mp3
Ra_2018_07_31_TI-Usko_Daniel_Nummela.mp3
Ra_2018_08_01_KE-Usko_Daniel_Nummela.mp3
Ra_2018_08_02_TO-Usko_Daniel_Nummela.mp3
Ra_2018_08_03_PE-Usko_Daniel_Nummela.mp3

Mutta
Yksi Raamatun suurimmista pienistä sanoista on mutta. Siitä esiintyy sekä inhimillistä että jumalallista versiota. Inhimillinen mutta vastustaa ja niskuroi, jumalallinen mutta korjaa rikki menneen ja antaa uuden alun.

 

Edellä
Raamatullisessa maantiedossa ei ole niinkään oleellista se, mihin suuntaan liikutaan. Paljon tärkeämpää on kulkea sinne, mihin Jumala kulkee edellä. Tästä periaatteesta käsin voimme ymmärtää Israelin kansan vaelluksen autiomaassa, Jeesuksen seuraamisen ja sen, että Jeesus on mennyt edellä valmistamaan meille paikkaa taivaassa.

 

Kanssa
Raamatullinen tapa elää on elämä Jumalan kanssa ja toisten ihmisten kanssa. Suuri lupaus on se, että Jumala on sitoutunut elämään meidän kanssamme. Hän valmisti koko pelastussuunnitelman ja lähetti Pyhän Henkensä, jotta me voisimme aina olla Herran kanssa.

 

Jos vain
Raamatussakin on ehtoja. Vanhan testamentin puolella Jumala asettaa kansalleen joitakin yksinkertaisia ja joitakin hyvin haastavia ehtoja sanomalla ”jos vain”. Minä teen näin, jos vain te muistatte tehdä näin. Mekin asetamme ehtoja Jumalalle: Jos vain sinä teet näin, niin kyllä minäkin sitten. Raamatullisin ”jos vain” on yksinkertainen rukous: ”Herra, jos vain tahdot, niin sinä voit!”

 

Pian
Raamatusta näemme, että Jumala usein lupaa toimia pian. Joskus se tapahtuu tavalla, joka on pian myös sinun ja minun aikakäsityksessä. Joskus taas Jumalan pian on kovin erilainen kuin meidän. Vastaus näyttää viipyvän ja käymme kärsimättömiksi. Ja kuitenkin Jumala lupaa, että hän ei viivyttele – hänellä on aina syynsä.

 

Lataa koneelle:
Ra_2018_07_23_MA-Raamatun_suuria_pienia_sanoja_Anne_Tuovinen.mp3
Ra_2018_07_24_TI-Raamatun_suuria_pienia_sanoja_Anne_Tuovinen.mp3
Ra_2018_07_25_KE-Raamatun_suuria_pienia_sanoja_Anne_Tuovinen.mp3
Ra_2018_07_26_TO-Raamatun_suuria_pienia_sanoja_Anne_Tuovinen.mp3
Ra_2018_07_27_PE-Raamatun_suuria_pienia_sanoja_Anne_Tuovinen.mp3

Oikean ajan odottaminen

 

Tuuliajolla

 

Olemme arvokkaita

 

Pelkoja voittamaan

 

Vastustus ja sen kohtaaminen

 

Lataa koneelle:
Ra_2018_07_16_MA-Oikean_ajan_odottaminen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2018_07_17_TI-Oikean_ajan_odottaminen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2018_07_18_KE-Oikean_ajan_odottaminen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2018_07_19_TO-Oikean_ajan_odottaminen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2018_07_20_PE-Oikean_ajan_odottaminen_Veijo_Olli.mp3

Johannes Kastaja

 

Pietari

 

Paavali

 

Maria, Jeesuksen äiti

 

Kolme seuraajaa

 

Lataa koneelle:
Ra_2018_07_09_MA-Jeesuksen_seuraaminen_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2018_07_10_TI-Jeesuksen_seuraaminen_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2018_07_11_KE-Jeesuksen_seuraaminen_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2018_07_12_TO-Jeesuksen_seuraaminen_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2018_07_13_PE-Jeesuksen_seuraaminen_Mika_Tuovinen.mp3