Oikea Jeesus astukoon esiin!
Mistä voimme löytää oikean ja aidon Jeesuksen? Oikea Jeesus astukoon esiin! Olemme valinnan paikalla. Uskommeko Raamatun ilmoittamaan Jeesukseen vai oman mielikuvituksemme Jeesukseen? Kumpi on todellisempi? Kumpi auttaa meitä viimeisellä tuomiolla?

Ainutlaatuinen Jeesus
Jeesuksen ainutlaatuisuus tarkoittaa, että ei ole ketään Hänen vertaistaan ja Hän on ainutkertainen olemukseltaan, teoiltaan, opetuksiltaan ja vaikutukseltaan. Millainen Raamatun paljastama Jeesus on?

Jeesus – uskon kohde
Uskovan ei tule katsoa uskoaan, sen suuruutta tai laatua, vaan Jeesusta. Usko onkin Jeesukseen tarttumista. Syntien tunnustamista Hänelle ja anteeksiannon vastaanottamista.

Jeesus – Kirkon ja universumin Herra
Kuten ilmestyskirjassa niin meidänkin aikanamme kristityt voivat näyttää olevan häviäjien puolella. Nytkin kristikuntaa kohtaa vainoja, pilkkaa, työpaikan ja virkojen menetyksiä, halveksuntaa ja jopa kuoleman. Kristitylle on tärkeää muistaa, että lopussa Jumalan valtakunta tulee voimassaan ja Jeesukseen seuraajat ovat tuolloin voittajan puolella.

Mitä Jeesus merkitsee minulle?
Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen kertoo opetuksessaan, että Jeesuksen merkityksen voi jakaa kahteen pääryhmään, lahjaan ja esikuvaan. Millä tavoin Jeesus on lahja, entä esikuva? Mitä Jeesus Kristus merkitsee minulle?

Lataa koneelle:
Ra_2019_09_09_MA-Oikea_Jeesus_astukoon_esiin_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2019_09_10_TI-Oikea_Jeesus_astukoon_esiin_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2019_09_11_KE-Oikea_Jeesus_astukoon_esiin_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2019_09_12_TO-Oikea_Jeesus_astukoon_esiin_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2019_09_13_PE-Oikea_Jeesus_astukoon_esiin_Mika_Tuovinen.mp3

Opetussarja Kristinopista. Täältä löydät sarjan muut ilmestyneet osat.

Esivalta miekkaa kantaa
Kristitty on kahden maan kansalainen. Taivaan valtakunnan kansalaisena kristitty tahtoo tehdä parhaansa maan päällä. Hän noudattaa Raamatun opetuksia ja kunnioittaa siten sekä maallista valtaa, että Jumalaa, joka on maallisille valloille vallan antanut.

Sota
Kahden maan kansalainen elää sotatilassa maailmassa. Tämän maailman ruhtinas vielä pistää vastaan ja pyrkii hukuttamaan ihmiset ilman Jumalan tuntemista. Kristitty on viisas ja tietää vihollisen aikeet.

Viljele maata
Kristitty tuntee vastuunsa Jumalan edessä. Tämä vastuuntunto laskeutuu eri elämänalueille. Kristitty myös ymmärtää, ettei voi tehdä mitä Jumala odottaa, ilman Vapahtajaansa Jeesusta Kristusta.

Kirkko
Kristityllä on hengellinen koti, jota ei tule laiminlyödä, vaan sitä tulee arvostaa. Hengellinen koti kantaa ja auttaa monin tavoin matkalla taivaaseen.

Lähetystyö
Lähetystyö on osa kristillisen seurakunnan elämää ja kristityn arkea. Pitämällä sen mitä Jeesus on käskenyt meidän pitää, tulee kristityn eteen myös käsky mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsiksi.

Lataa koneelle:
Ra_2019_09_02_MA-Kristinoppi-Kahden_maan_kansalainen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2019_09_03_TI-Kristinoppi-Kahden_maan_kansalainen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2019_09_04_KE-Kristinoppi-Kahden_maan_kansalainen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2019_09_05_TO-Kristinoppi-Kahden_maan_kansalainen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2019_09_06_PE-Kristinoppi-Kahden_maan_kansalainen_Veijo_Olli.mp3

Jumalan Poika – mitä se merkitsee? (Hepr. 1:3-9)
Kenet Jumala tunnustaa pojakseen?

Kuinka Jeesuksesta tuli Jumalan Poika? (Luuk. 1:35)
Kuinka ääretön voi mahtua äärelliseen?

Jumalan Poika ihmisten maailmassa! (Joh. 1:9-11)
Saiko Jeesus riemullisen vastaanoton maailmassa ollessaan?

Jumalan Pojasta ihmisten vapahtajaksi! (Hepr. 10:5-9)
Tänne tulemisella oli syynsä – ja valtavan tärkeä syy!

Jumalan Poika, Maailman Herra (Fil. 2:9-11)
Kuuliaisuus Jumalalle toi mukanaan kunnian ja aseman

Lataa koneelle:
Ra_2019_08_26_MA-Jeesus_Jumalan_poika_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2019_08_27_TI-Jeesus_Jumalan_poika_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2019_08_28_KE-Jeesus_Jumalan_poika_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2019_08_29_TO-Jeesus_Jumalan_poika_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2019_08_30_PE-Jeesus_Jumalan_poika_Matti_Viitanen.mp3

Tässä opetussarjassa käymme läpi muutaman Raamatun tapahtuman siitä näkökulmasta, kuinka jonkun tai joidenkin henkilöiden jumalakuva muuttui lähemmäksi sitä, millainen Jumala on.

Kuolemantuomio, joka mahdollisti iankaikkisen elämän
Kun kuulet sanan Jumala, mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen? Meillä ihmisillä voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millainen Jumala on. Jumalakuvaamme vaikuttaa vahvasti lapsena saamamme kasvatus sekä se kulttuuri ja sosiaalinen ympäristö, jossa elämme. Se, millainen Jumala todellinen Jumala on, selkiytyy meille Raamatusta sekä monesti niiden elämänkokemusten myötä, jolloin Jumala meitä erityisesti puhuttelee jonkin elämämme kohtalon myötä.

Kokemus Kaikkivaltiaasta Jumalasta
Ehkä yleisin syytös Jumalaa kohtaan on se, kun sanomme: ”Jos Jumala on rakkaus, niin kuinka Hän voi sallia…” Jatkona tulee joko meidän oman elämämme kriisi, läheistemme kärsimys tai jokin globaali ongelma. Job ja hänen ystävänsä pohtivat näitä kysymyksiä liki 4000 vuotta sitten.

Työuupumuksesta kärsivän terapiamatka
Jokainen ihminen on joskus ollut väsynyt. Tässä jakssossa kohtaamme uupuneen Jumalan miehen. Niin uupuneen, ettei hän jaksa reagoida edes enkelin kohtaamiseen!

Jeesus, enemmän kuin suuri parantaja
Opetussarjassa olemme käyneet läpi Raamatun tapahtumia, joissa Jumala on jollain tavalla yllättänyt ihmisen. Sen seurauksena näiden henkilöiden näkemys ja kokemus Jumalasta on jollain tavalla muuttunut. Tässä jaksossa Jeesus kohtaa surun murtaman Marian.

Raamatun punainen lanka
Oletko ajatellut, mikä tai mitkä olisivat ne asiat tai tapahtumat, joiden kautta Jeesus tulee meille ihmisille eläväksi todellisuudeksi? Niin ettei Hän ole enää pelkästään historiasta tunnettu persoona, vaan meidän rinnalle tuleva ystävä.

Lataa koneelle:
Ra_2019_08_19_MA-Yllattava_Jumala_Aija_Sairanen.mp3
Ra_2019_08_20_TI-Yllattava_Jumala_Aija_Sairanen.mp3
Ra_2019_08_21_KE-Yllattava_Jumala_Aija_Sairanen.mp3
Ra_2019_08_22_TO-Yllattava_Jumala_Aija_Sairanen.mp3
Ra_2019_08_23_PE-Yllattava_Jumala_Aija_Sairanen.mp3

Onko taivasta ja helvettiä olemassa?
Jos taivas on olemassa haluatko sinne, vai onko asia sinulle yhdentekevä? Professori Ove Hallesby sai aikanaan suuren kohun aikaiseksi Norjassa varoittamalla ihmisiä joutumasta helvettiin. Kuuluuko meidän varoittaa ihmisiä joitumasta helvettiin ja kertoa Jumalan tarjoamasta toisesta mahdollisuudesta. Varastaako elämän houkutukset taivaspaikan?

Viisaus
Jumalan ilmoittama viisaus tarkoittaa hänen tuntemistaan. Ihmisen ymmärtämä viisaus voi sisältää ansan. Ongelmana on synti joka johtaa suruttomuuteen ja eroon Jumalan suunnitelmista. Jumala kutsuu surutonta ihmistä, joka elää Hänen viisautensa ulkopuolella. Ihminen tuntee elämänsä tyhjyyden, mutta on voimaton saamaan muutosta aikaiseksi elämässään. Sakari Kalliomaa käy keskustelua yhdessä Kari Teikarin kanssa.

Synnin vaikutus
Synti erottaa ja on sydämen luopumista Jumalasta, mikä johtaa synnin orjuuteen. Kari Teikari kertoo tässä jaksossa rohkeasti oman elämänsä haasteista, jotka johtivat suuriin vaikeuksiin hänen elämässään. Väärät mallit kotoa ja suuret maalliset tavoitteet johtivat kierteeseen, jossa hänen elämänsä ajautui alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden väärinkäyttöön.

Uusi mahdollisuus
Sakari ja Kari jatkavat keskustelua taivaasta ja helvetistä, synnistä ja sen vaikutuksista ihmisen elämässä. Kuka on kaiken pahan takana ja minkälaisia riskejä saattavat aikamme trendit sisältää? Mihin Karin saama uusi mahdollisuus johti ja minkälaiset seuraukset sillä käytännössä on ollut?

Tarvitaanko Jumalaa?
Opetussarjan viimeisessä jaksossa kerrotaan niistä mahdollisuuksista, jotka Jumala on varannut ihmiselle ja miten niihin voi tarttua. Jumalan suunnitelma on hyvä ja tarkoitettu meille kaikille. Taivaassa on paikka jokaiselle, jolle Jumalan suunnitelma kelpaa. Keskustelu jatkuu Karin ja Sakari kanssa käytännön esimerkein.

Lataa koneelle:
Ra_2019_08_12_MA-Ikuisuus_ratkaisee_Sakari_Kalliomaa.mp3
Ra_2019_08_13_TI-Ikuisuus_ratkaisee_Sakari_Kalliomaa.mp3
Ra_2019_08_14_KE-Ikuisuus_ratkaisee_Sakari_Kalliomaa.mp3
Ra_2019_08_15_TO-Ikuisuus_ratkaisee_Sakari_Kalliomaa.mp3
Ra_2019_08_16_PE-Ikuisuus_ratkaisee_Sakari_Kalliomaa.mp3

Näky sielujen voittamisesta

Kuinka sen kertoisin?

Miten toimin todistaessani?

Miten saada kontakteja?

Evankelista Filippos ja Etiopian hoviherra

Lataa koneelle:
Ra_2019_08_05_MA-Henkilokohtainen_evankeliointi_Hannu_Uusmies.mp3
Ra_2019_08_06_TI-Henkilokohtainen_evankeliointi_Hannu_Uusmies.mp3
Ra_2019_08_07_KE-Henkilokohtainen_evankeliointi_Hannu_Uusmies.mp3
Ra_2019_08_08_TO-Henkilokohtainen_evankeliointi_Hannu_Uusmies.mp3
Ra_2019_08_09_PE-Henkilokohtainen_evankeliointi_Hannu_Uusmies.mp3

Pyhä mies pettyy

Mahtava mies pettyy

Kaunis nuorukainen pettyy

Innokas seuraaja pettyy

Puhdas mieli pettyy

Lataa koneelle:
Ra_2019_07_29_MA-Pettymykset-Jumalan_suuret_tyokalut_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2019_07_30_TI-Pettymykset-Jumalan_suuret_tyokalut_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2019_07_31_KE-Pettymykset-Jumalan_suuret_tyokalut_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2019_08_01_TO-Pettymykset-Jumalan_suuret_tyokalut_Matti_Viitanen.mp3
Ra_2019_08_02_PE-Pettymykset-Jumalan_suuret_tyokalut_Matti_Viitanen.mp3

Elohim, Jumala
Raamattukouluttaja Pirkko Valkama käsittelee tässä opetussarjassa erityisesti kolmea nimeä, joilla Jumala on ilmoittanut itsensä. Ensimmäisessä osassa Pirkko pohtii nimeä, joka on suomenkielisessä Raamatussa käännetty sanalla Jumala.

Jahve, Hän on, Hän tulee
Nimi, jota Raamatussa käytetään eniten Jumalasta muodostuu neljästä konsonantista: J H V H. Meidän suomalaisissa raamatuissamme sana on yleensä käännetty nimellä Herra. Mitä tuo nimi tarkoittaa ja miksi se on käännetty sanaksi Herra.

Jahve Elohim
Ensimmäisessä ja toisessa osassa olemme pohtineet kahta nimeä, joita Raamatussa käytetään Jumalasta. Toinen nimi on Elohim, joka on suomalaisessa Raamatussa käännetty sanalla Jumala ja toinen on nimi Jahve, joka on käännetty sanalla Herra. Tässä osassa tutkimme, miten näiden nimien käyttö eroaa toisistaan.

Minä olen, Ani hu; Ego eimi
Tiesitkö, että Vanhassa testamentissa Jumala on ilmaissut itsensä seitsemän kertaa aivan erityisellä nimellä. Hepreankielisessä alkutekstissä tuossa nimessä on kaksi persoonapronominia Minä ja Hän. Kreikankielisessä Raamatussa nimi on käännetty sanoilla, Minä olen. Tässä ja seuraavassa osassa pohdimme tätä Jumalan erityistä nimeä.

Ani Hu
Edellisessä osassa teologian maisteri Pirkko Valkama kertoi erityisestä nimestä, jota Jumala käyttää itsestään seitsemän kertaa Vanhassa testamentissa. Hepreankielisessä alkutekstissä nimi muodostuu kahdesta persoonapronominista: Minä Hän. Tätä nimeä käyttäen, Jumala kertoi millainen Jumala hän on. Tätä nimeä käyttäen myös ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus kuvasi seitsemän kertaa millainen hän on.

Lataa koneelle:
Ra_2019_07_22_MA-Jumalan_nimet_Raamatussa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2019_07_23_TI-Jumalan_nimet_Raamatussa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2019_07_24_KE-Jumalan_nimet_Raamatussa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2019_07_25_TO-Jumalan_nimet_Raamatussa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2019_07_26_PE-Jumalan_nimet_Raamatussa_Pirkko_Valkama.mp3

Johdanto ja Jumalan kutsun hylkääminen

Pakomatka alkaa

Pakomatkalla

Jumala uudistaa kutsun

Maailmanhistorian suurin herätys

Lataa koneelle:
Ra_2019_07_15_MA-Joonan_kirjan_sanoma_ajallemme-Pakomatkalla_Tuisku_Winter.mp3
Ra_2019_07_16_TI-Joonan_kirjan_sanoma_ajallemme-Pakomatkalla_Tuisku_Winter.mp3
Ra_2019_07_17_KE-Joonan_kirjan_sanoma_ajallemme-Pakomatkalla_Tuisku_Winter.mp3
Ra_2019_07_18_TO-Joonan_kirjan_sanoma_ajallemme-Pakomatkalla_Tuisku_Winter.mp3
Ra_2019_07_19_PE-Joonan_kirjan_sanoma_ajallemme-Pakomatkalla_Tuisku_Winter.mp3

Täydellisyyttä tavoitteleva ihminen

Täydellisyyteen ilman Jumalaa?

Omavaraisen täydellisyyspyrkimyksen hedelmä

Kutsu uuteen yhteyteen

Ulkopuolelta tuleva täydellisyys

Lataa koneelle:
Ra_2019_07_08_MA-Olkaa_taydelliset_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2019_07_09_TI-Olkaa_taydelliset_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2019_07_10_KE-Olkaa_taydelliset_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2019_07_11_TO-Olkaa_taydelliset_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2019_07_12_PE-Olkaa_taydelliset_Ilkka_Rytilahti.mp3