Sain Kutsun

Lahjat Käyttöön

Opin ja opetan

Yksin en jaksa

Palaan kotiin

Lataa koneelle:
RA_2022_06_06_MA_Raamattuavaimet_Sain_kutsun_Lauri_Palmu.mp3
RA_2022_06_07_TI_Raamattuavaimet_Lahjat_kayttoon_Lauri_Palmu.mp3
RA_2022_06_08_KE_Raamattuavaimet_Opin_ja_opetan_Lauri_Palmu.mp3
RA_2022_06_09_TO_Raamattuavaimet_Yksin_en_jaksa_Lauri_Palmu.mp3
RA_2022_06_10_PE_Raamattuavaimet_Palaan_kotiin_Lauri_Palmu.mp3

 Hengellisen kodin peruspilarit

Mitkä ovat hengellisen kodin peruspilarit? Mistä voi tunnistaa kristillisen seurakunnan? Millainen oli alkukirkon seurakunta ja voidaanko jotain siitä soveltaa meidän aikaamme? Tätä kysellään tässä raamattuavain-opetuksessa.

Hengelliseen kotiin sitoutuminen

Miksi on tärkeää käydä seurakunnassa ja millaisessa jumalanpalveluksessa olisi mukava käydä? Mitä se tarkoittaa, että sitoutuu omaan seurakuntaansa? Tähän yritämme löytää vastauksia tässä raamattuavain-opetuksessa

Hengellisen kodin ilmapiiri

Jeesus sanoo, että meidän tulisi rakastaa toisiamme. Jos tämä toteutuisi hengellisessä kodissa, siellä olisi hyvä olla. Miten voimme vaikuttaa hengellisen kodin ilmapiiriin?

Hengellisen kodin uhkat

Hengellistä kotia uhkaavat erilaiset uhkat. Ne ovat uhkia, jotka nousevat seurakunnan sisältä, mutta myös niiden ulkopuolelta. Yritämme tässä raamattuavaimessa tunnistaa ja nostaa esille näitä uhkakuvia

Hengellisen kodin uudet perheenjäsenet

Hengellinen koti on siitä erityinen, että siihen pääse vain kutsumalla. Seurakunnan tulisi olla sellainen paikka, johon on helppo kutsua muita ihmisiä mukaan. Pohdimme tässä raamattuavaimessa, kuinka voisimme ottaa vastaan uusia perheenjäseniä hengelliseen kotiimme.

Lataa koneelle:
RA_2022_05_30_MA_Raamattuavaimet_Hengellisen_kodin_peruspilarit_Markus_Aitamaki.mp3
RA_2022_05_31_TI_Raamattuavaimet_Hengelliseen_kotiin_sitoutuminen_Markus_Aitamaki.mp3
RA_2022_06_01_KE_Raamattuavaimet_Hengellisen_kodin_ilmapiiri_Markus_Aitamaki.mp3
RA_2022_06_02_TO_Raamattuavaimet_Hengellisen_kodin_uhkat_Markus_Aitamaki.mp3
RA_2022_06_03_PE_Raamattuavaimet_Hengellisen_kodin_uudet_perheenjasenet_Markus_Aitamaki.mp3

 Kukaan ei tiedä tarkkaan millaista taivaassa on

Jumala loi ihmisen asuinpaikaksi paratiisin

Jumala on kuningas ja hallitsee taivaassa

Taivaassa on juhlat eivätkä ne juhlat lopu ikinä

Täällä maan päällä ei ole täydellistä seurakuntaa, mutta taivaassa on

Lataa koneelle:
RA_2022_05_23_MA_Raamattuavaimet_Kukaan_ei_tieda_tarkkaan_millaista_taivaassa_on_Anne_Takala.mp3
RA_2022_05_24_TI_Raamattuavaimet_Jumala_loi_ihmisen_asuinpaikaksi_paratiisin_Anne_Takala.mp3
RA_2022_05_25_KE_Raamattuavaimet_Jumala_on_kuningas_ja_hallitsee_taivaassa_Anne_Takala.mp3
RA_2022_05_26_TO_Raamattuavaimet_Taivaassa_on_juhlat_eivatka_ne_juhlat_lopu_ikina_Anne_Takala.mp3
RA_2022_05_27_PE_Raamattuavaimet_Taalla_maan_paalla_ei_ole_taydellista_seurakuntaa_mutta_taivaassa_on_Anne_Takala.mp3

 Peilin Edessä

Valo Paljastaa

Välttelyä

Lannistuneelle

Seura tekee kaltaisekseen

Lataa koneelle:
RA_2022_05_16_MA_Raamattuavaimet_Peilin_edessa_Piia_Maaria_Matkoski.mp3
RA_2022_05_17_TI_Raamattuavaimet_Valo_paljastaa_Piia_Maaria_Matkoski.mp3
RA_2022_05_18_KE_Raamattuavaimet_Valttelya_Piia_Maaria_Matkoski.mp3
RA_2022_05_19_TO_Raamattuavaimet_Lannistuneelle_Piia_Maaria_Matkoski.mp3
RA_2022_05_20_PE_Raamattuavaimet_Seura_tekee_kaltaisekseen_Piia_Maaria_Matkoski.mp3

Marttyyriuutta Todistamassa

He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. (Apt. 7:58) 

Damaskoksen tiellä 

Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. 4Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: »Saul, Saul, miksi vainoat minua?» 5Hän kysyi: »Herra, kuka sinä olet?» Ääni vastasi: »Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. 6Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä.» (Apt. 9:3–6) 

Evankeliumin lähettiläänä Ateenassa 

Paavalin elämässä hänen Kristuksen seuraajaksi kääntymisen jälkeisistä noin hieman yli kymmenestä seuraavasta vuodesta ei tiedetä paljoakaan. On kuitenkin nähtävissä, että ne olivat Paavalin kohdalla häntä apostolin tehtäviin valmistavia – niin lähetysmatkoihin kuin seurakuntien hoitamiseen niiden istuttamisen jälkeen.  

Paavali ja Korintin seurakunta 

Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, 20 sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa! (1. Kor. 6:19–20) 

Ristin sanoman julistajana maaliin asti 

Olen saanut raataa kovemmin kuin he, olen ollut enemmän vankeudessa, minua on ruoskittu ylen määrin, monesti olen ollut kuolemanvaarassa. 24 Olen juutalaisilta viisi kertaa saanut »yhtä vaille neljäkymmentä» ruoskaniskua, 25 kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua on kivitetty, kolme kertaa olen joutunut haaksirikkoon, olen ajelehtinut meressä vuorokauden. 26 

Lataa koneelle:
RA_2022_05_09_MA_Marttyyriuutta_todistamassa_Ilkka_Rytilahti.mp3
RA_2022_05_10_TI_Damaskoksen_tiella_Ilkka_Rytilahti.mp3
RA_2022_05_11_KE_Evankeliumin_lahettilaana_Ateenassa_Ilkka_Rytilahti.mp3
RA_2022_05_12_TO_Paavali_ja_Korintin_seurakunta_Ilkka_Rytilahti.mp3
RA_2022_05_13_PE_Ristin_sanoman_julistajana_maaliin_asti _Ilkka_Rytilahti.mp3

 Tärkeimmän kutsun kohtaaminen

Tällä viikolla Raamattuavain -ohjelmissa pohdimme oman kutsun kohtaamista. Jumalan ensisijainen kutsu meille on kutsu Hänen omakseen, pelastukseen. Otammeko vastaan Hänen tärkeimmän kutsunsa?

Kutsuttu elämään yhteydessä

Jumala kutsuu meitä elämään hänen yhteydessään, jotta kasvaisimme hänen tuntemisessaan ja saisimme juurtua häneen. Haluammeko vastata tähän kutsuun ja miten siihen vastaaminen vaikuttaa elämääni?

Kutsuttu opetuslapseksi

Jeesus antoi meille kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen yhden ainoan tehtävän: toteuttaa lähetyskäskyä eli tehdä opetuslapsia. Miten meidän tulisi ymmärtää kutsu opetuslapseuteen omassa elämässämme?

Kutsuttu tavoittamaan

Jokainen kristitty on kutsuttu elämään lähetyskäskyä todeksi, mutta se ei välttämättä tarkoita kauas lähtemistä. Olemmeko valmiita tarttumaan kutsuun tässä ja nyt?

Kutsuttu lähtemään kauas

Jotkut Jumala kutsuu lähtemään oman kulttuurin ja kielen ulkopuolelle, jotta jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus kuulla evankeliumi. Mistä tiedämme, onko Jumala kutsunut juuri meidät lähtemään kauas? Uskallammeko vastata tähän kutsuun?

Lataa koneelle:
RA_2022_05_02_MA_Raamattuavaimet_Tarkeimman_kutsun_kohtaaminen_Anu.mp3
RA_2022_05_03_TI_Raamattuavaimet_Kutsuttu_elamaan_yhteydessa_Anu.mp3
RA_2022_05_04_KE_Raamattuavaimet_Kutsuttu_opetuslapseksi_Anu.mp3
RA_2022_05_05_TO_Raamattuavaimet_Kutsuttu_tavoittamaan_Anu.mp3
RA_2022_05_06_PE_Raamattuavaimet_Kutsuttu_lahtemaan_kauas_Anu.mp3

 Sitä oikeaa Jumalanpelkoa

Mitä Jumalanpelko on?

Arka tunto minun sanani edessä

Tuomari seisoo ovella

Terve ja vääristynyt Jumalanpelko

Lataa koneelle:
RA_2022_04_25_MA_Raamattuavaimet_Sita_oikeaa_Jumalan_pelkoa_Seppo_Palonen.mp3
RA_2022_04_26_TI_Raamattuavaimet_Mita_Jumalan_pelko_on_Seppo_Palonen.mp3
RA_2022_04_27_KE_Raamattuavaimet_Arka_tunto_minun_sanani_edessa_Seppo_Palonen.mp3
RA_2022_04_28_TO_Raamattuavaimet_Tuomari_seisoo_ovella_Seppo_Palonen.mp3
RA_2022_04_29_PE_Raamattuavaimet_Terve_ja_vaaristynyt_Jumalanpelko_Seppo_Palonen.mp3

 Tuomarien kirjan paikka pelastushistoriassa

Jumala antaa voiton naisen käsiin

Gideon – piilossa oleva Jumalan apu

Mikä minä olen Simsonin rinnalla?

Sukukunta sukupuuton partaalla

Lataa koneelle:
RA_2022_04_18_MA_Raamattuavaimet_Tuomarien_kirjan_paikka_pelastushistoriassa_Iida_Halme.mp3
RA_2022_04_19_TI_Raamattuavaimet_Jumala_antaa_voiton_naisen_kasiin_Iida_Halme.mp3
RA_2022_04_20_KE_Raamattuavaimet_Gideon_piilossa_oleva_Jumalan_apu_Iida_Halme.mp3
RA_2022_04_21_TO_Raamattuavaimet_Mika_mina_olen_Simsonin_rinnalla_Iida_Halme.mp3
RA_2022_04_22_PE_Raamattuavaimet_Sukukunta_sukupuuton_partaalla_Iida_Halme.mp3

 Huipulle ja sieltä alas

Hiljaiset maan perii

Puun ja kuoren välissä

Valta turmelee

Häpeän voima

Lataa koneelle:
RA_2022_04_11_MA_Raamattuavaimet_Huipulle_ja_sielta_alas_Mikko.mp3
RA_2022_04_12_TI_Raamattuavaimet_Hiljaiset_maan_perii_Mikko.mp3
RA_2022_04_13_KE_Raamattuavaimet_Puun_ja_kuoren_valissa_Mikko.mp3
RA_2022_04_14_TO_Raamattuavaimet_Valta_turmelee_Mikko.mp3
RA_2022_04_15_PE_Raamattuavaimet_Hapean_voima_Mikko.mp3

 Johdanto

Jeesus, profeettoja suurempi

Jeesus ylipappina

Uskon voima

Isossa kuvassa

Lataa koneelle:
RA_2022_04_04_MA_Raamattuavaimet_Johdanto_Mattias_Kaitainen.mp3
RA_2022_04_05_TI_Raamattuavaimet_Jeesus_profeettoja_suurempi_Mattias_Kaitainen.mp3
RA_2022_04_06_KE_Raamattuavaimet_Jeesus_ylipappina_Mattias_Kaitainen.mp3
RA_2022_04_07_TO_Raamattuavaimet_Uskon_voima_Mattias_Kaitainen.mp3
RA_2022_04_08_PE_Raamattuavaimet_Isossa_kuvassa_Mattias_Kaitainen.mp3