Lähtökohtia

Lähtökohtia: Joosef

Lähtökohtia: Mooses

Lähtökohtia: Ester

Meidän lähtökohtamme

Lataa koneelle:
Ra_2020_05_04_MA-Raamattuavaimet_Lahtokohtia_Piia-Maaria_Matkoski.mp3
Ra_2020_05_05_TI-Raamattuavaimet_Lahtokohtia_Piia-Maaria_Matkoski.mp3
Ra_2020_05_06_KE-Raamattuavaimet_Lahtokohtia_Piia-Maaria_Matkoski.mp3
Ra_2020_05_07_TO-Raamattuavaimet_Lahtokohtia_Piia-Maaria_Matkoski.mp3
Ra_2020_05_08_PE-Raamattuavaimet_Lahtokohtia_Piia-Maaria_Matkoski.mp3

Lähesty rukoillen

Kun käy yksinkertaisesti Raamatun äärelle, on hyvä käydä rukoillen. Moni asia meissä tukkii korvamme kuulemasta mitä Jumala puhuu sanassaan. Rukoillen voimme pyytää apua kuulla ja olla läsnä sanan ääressä.

Rukoillen toisten puolesta

Yksinkertaisesti Raamatun äärellä on hyvä olla rukoillen toisten puolesta. Toisiaan meille itsellemme kasaantuu niin paljon rukousaiheita elämästämme, että meidän näköalat kapenevat. Tällöin on hyvä yksinkertaisesti käydä ensin rukoilemaan toisten puolesta yksinkertaisesti Raamatun äärellä.

Rukoillen suurten linjojen puolesta

Toisinaan voi olla vaikea hahmottaa mitä kaikkea lukemaansa Raamatunkohtaan liittyy. Tällöin voi nousta hieman korkeammalle ja miettiä suurempia kokonaisuuksia. Toisinaan Raamatun sanasta aukeaa suuria näköaloja ja niiden kautta löytyy myös rukouksiin tärkeää sisältöä.

Kysyykö Jumala jotakin?

Raamatun tekstin äärellä voimme yksinkertaisesti samaistua Raamatun henkilöihin. Voimme rukoillen miettiä, olemmeko olleet samanlaisessa tilanteessa. Rukoillen tästä avautuu tärkeitä näköaloja.

Suoraan Raamattuun

Toisinaan menemme muistin varassa. Tuttuakin Raamatunkohtaa miettiessä kannattaa mennä Yksinkertaisesti Raamatun äärelle. Jumala puhuu Raamatun sanassa ja sen äärellä näemme paremmin, mitä kaikkea Hän puhuu.

Lataa koneelle:
Ra_2020_04_27_MA-Raamattuavaimet_Yksinkertaisesti_Raamatun_aarella_rukoillen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2020_04_28_TI-Raamattuavaimet_Yksinkertaisesti_Raamatun_aarella_rukoillen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2020_04_29_KE-Raamattuavaimet_Yksinkertaisesti_Raamatun_aarella_rukoillen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2020_04_30_TO-Raamattuavaimet_Yksinkertaisesti_Raamatun_aarella_rukoillen_Veijo_Olli.mp3
Ra_2020_05_01_PE-Raamattuavaimet_Yksinkertaisesti_Raamatun_aarella_rukoillen_Veijo_Olli.mp3

Luojan kämmenellä

Toivo Kristuksessa

Sana kantaa

Älkää mistään murehtiko!

Toinen toisiamme tukien

Lataa koneelle:
Ra_2020_04_20_MA-Raamattuavaimet_Toivon_ja_lohdutuksen_sanoja_ajallemme_Jarkko_Haapanen.mp3
Ra_2020_04_21_TI-Raamattuavaimet_Toivon_ja_lohdutuksen_sanoja_ajallemme_Jarkko_Haapanen.mp3
Ra_2020_04_22_KE-Raamattuavaimet_Toivon_ja_lohdutuksen_sanoja_ajallemme_Jarkko_Haapanen.mp3
Ra_2020_04_23_TO-Raamattuavaimet_Toivon_ja_lohdutuksen_sanoja_ajallemme_Jarkko_Haapanen.mp3
Ra_2020_04_24_PE-Raamattuavaimet_Toivon_ja_lohdutuksen_sanoja_ajallemme_Jarkko_Haapanen.mp3

Kuka Jumala on?

Mikä on ihminen?

Kuka on lähimmäinen?

Mikä on seurakunta?

Olemisesta tekemiseen

Lataa koneelle:
Ra_2020_04_13_MA-Raamattuavaimet_Kuka_kukin_on_Juha_Vihriala.mp3
Ra_2020_04_14_TI-Raamattuavaimet_Kuka_kukin_on_Juha_Vihriala.mp3
Ra_2020_04_15_KE-Raamattuavaimet_Kuka_kukin_on_Juha_Vihriala.mp3
Ra_2020_04_16_TO-Raamattuavaimet_Kuka_kukin_on_Juha_Vihriala.mp3
Ra_2020_04_17_PE-Raamattuavaimet_Kuka_kukin_on_Juha_Vihriala.mp3

Viisiosainen kirja

Raamatussa on paljon historiaa ja varsinkin Israelin kansan historiaa. Tapahtumista kerrotaan kuitenkin valikoidusti. Joku ajanjakso saa vain lyhyen maininnan. Vastaavasti jostakin yksittäisestä tapahtumasta kerrotaan tarkasti pieniä yksityiskohtia myöten. Raamattu on ennen muuta pelastushistoriaa. Sen kuvausten tähtäyspiste on Jumalan valmistamassa pelastuksessa. Tällä viikolla Pirkko Valkaman teemana on Israel pelastushistoriassa.

Lupaus kansasta

Noin neljätuhatta vuotta sitten Jumala kutsui yhden miehen ja lupasi tehdä hänestä niin suuren kansan kuin mitä taivaalla on tähtiä ja meren rannalla hiekkaa.  Neljätuhatta vuotta myöhemmin tuosta miehestä syntynyt kansa, juutalaiset ovat edelleen olemassa.  Heitä asuu lähes kaikissa maailman maissa ja vaikka he ovat vuosisatojen ajan eläneet ilman omaa kotimaata, he ovat edelleen omaleimainen kansa. Tänään Pirkko Valkaman aiheena on lupaus kansasta.

Lupaus maasta

Lähi-itä ja erityisesti Välimeren itäosassa sijaitseva rannikkokaistale on jatkuvasti uutisotsikoissa. Mikä tekee tuosta alueesta niin tärkeän? Se on alue, jonka Jumala valitsi pelastushistorian tapahtumapaikaksi.  Raamatun mukaan myös maailman historian lopputapahtumat sijoittuvat tuolle alueelle. Tänään on Pirkko Valkaman aiheena Lupaus maasta.

Lupaus siunauksesta

Kun Jumala tuli ihmiseksi, hän tuli omaan maahansa, oman kansansa keskuuteen. Hän syntyi juutalaisesta naisesta. Hän syntyi Abrahamin jälkeläisenä. Jo 2000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, Jumala lupasi Abrahamille, että Jumala siunaa Abrahamin jälkeläisen välityksellä kaikkia maailman kansoja. Opetuksensa otsikoksi Pirkko Valkama on laittanut Lupaus siunauksesta.

Jumalan todistajia

Eilen oli aiheenamme se, miten Jumala valitsi Israelin kansan synnyttämään Messiaan. Mutta Israelin kansalle annettiin myös toinen tehtävä. Sen oli määrä olla kaikille kansoille todistuksena Jumalan viisaudesta, Jumalan voimasta ja kirkkaudesta. Tänään on Pirkko Valkaman aiheena Jumalan todistajia.

Lataa koneelle:
Ra_2020_04_06_MA-Raamattuavaimet_Israel_pelastushistoriassa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2020_04_07_TI-Raamattuavaimet_Israel_pelastushistoriassa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2020_04_08_KE-Raamattuavaimet_Israel_pelastushistoriassa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2020_04_09_TO-Raamattuavaimet_Israel_pelastushistoriassa_Pirkko_Valkama.mp3
Ra_2020_04_10_PE-Raamattuavaimet_Israel_pelastushistoriassa_Pirkko_Valkama.mp3

Kutsu uskon tielle

Koettelemuksia uskon tiellä

Pelko uskon tiellä

Mikä ohjaa sinua uskon tiellä

Alttarit uskon tiellä

Lataa koneelle:
Ra_2020_03_30_MA-Raamattuavaimet_Abrahamin_kutsu_ja_vaellus_Marko_Mitronen.mp3
Ra_2020_03_31_TI-Raamattuavaimet_Abrahamin_kutsu_ja_vaellus_Marko_Mitronen.mp3
Ra_2020_04_01_KE-Raamattuavaimet_Abrahamin_kutsu_ja_vaellus_Marko_Mitronen.mp3
Ra_2020_04_02_TO-Raamattuavaimet_Abrahamin_kutsu_ja_vaellus_Marko_Mitronen.mp3
Ra_2020_04_03_PE-Raamattuavaimet_Abrahamin_kutsu_ja_vaellus_Marko_Mitronen.mp3

Mitä vapaus merkitsee?

Miten vapaus tavoitetaan?

Vapaus ja pahuuden todellisuus

Aikakautemme käsitys vapaudesta

Vapauden vihollinen

Lataa koneelle:
Ra_2020_03_23_MA-Mita_on_todellinen_vapaus_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2020_03_24_TI-Mita_on_todellinen_vapaus_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2020_03_25_KE-Mita_on_todellinen_vapaus_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2020_03_26_TO-Mita_on_todellinen_vapaus_Ilkka_Rytilahti.mp3
Ra_2020_03_27_PE-Mita_on_todellinen_vapaus_Ilkka_Rytilahti.mp3

Jeremia – Rohkeutta olla uskollinen kutsumuksessa

Daniel – Rohkeutta palvella Jumalaa vaikka se kiellettäisiin

Danielin kolme ystävää – Rohkeutta vastustaa väärää jumalanpalvelemista

Ester – Rohkeutta käyttää vaikutusvaltaa

Nehemia – Rohkeus lähteä uuteen kutsumukseen

Lataa koneelle:
Ra_2020_03_09_MA-Rohkeutta_Baabelin_vankeudessa_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2020_03_10_TI-Rohkeutta_Baabelin_vankeudessa_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2020_03_11_KE-Rohkeutta_Baabelin_vankeudessa_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2020_03_12_TO-Rohkeutta_Baabelin_vankeudessa_Mika_Tuovinen.mp3
Ra_2020_03_13_PE-Rohkeutta_Baabelin_vankeudessa_Mika_Tuovinen.mp3

Abraham – Epätodennäköinen kantaisä

Pakana, mitä todennäköisimmin epäjumalien palvelija, vanhuuden ikään ehtinyt, lapseton mies. Tällainen henkilö oli Jumalan valinta omaisuuskansansa kantaisäksi. Tuosta mahdottomuuksien miehestä Jumala oli suunnitellut kasvattavansa kansan, jonka keskelle lähettäisi kerran Poikansa, maailman valon ja Vapahtajan.

Abraham – uskonvanhurskauden isä

Mikä tekee meistä kelvollisia pyhän Jumalan edessä eli vanhurskaita? Omat ansiot tai horjumaton luottamus? Abrahamista sanotaan, että hän uskoi Jumalan lupauksiin ja Jumala luki tämän hänelle vanhurskaudeksi. Tästä syystä Abraham on, heikkouksistaan huolimatta, uskonvanhurskauden esikuva.

Iisak – lupauksen lapsi

Iisak syntyi, kun Abrahamilta ja Saaralta oli jo mennyt kaikki inhimillinen toivo oman lapsen saamisesta. Iisakin ihmeellinen syntymä julistaa meille tänäkin päivänä: ”Mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle.”

Jaakob – petturi lupausten perijänä

Jaakob petti ja kieroili, minkä kerkesi. Tästä huolimatta hän sai periä Jumalan jo Abrahamille ja Iisakille antamat lupaukset luvatusta maasta, suuresta kansasta ja siunauksesta, joka tulisi siunaukseksi kaikille kansoille. Jumala toimii syntisten ihmisten keskellä ja heidän kauttaan, tänäänkin, ei hän etsi hurskaita vaan syntisiä.

Jaakob – Jumalan kanssa paininut

Jaakobin elämä tuntui olevan kulkemista vaikeudesta toiseen. Mitä tapahtui, kun häntä vastaan kävi ihmisten lisäksi myös itse Jumala? Voiko painista Jumalan kanssa selvitä hengissä? Jaakobin tapaus osoittaa, että voi, mutta ei entisellään.

Lataa koneelle:
Ra_2020_03_16_MA-Israelin_patriarkat_Laura_Jarvinen.mp3
Ra_2020_03_17_TI-Israelin_patriarkat_Laura_Jarvinen.mp3
Ra_2020_03_18_KE-Israelin_patriarkat_Laura_Jarvinen.mp3
Ra_2020_03_19_TO-Israelin_patriarkat_Laura_Jarvinen.mp3
Ra_2020_03_20_PE-Israelin_patriarkat_Laura_Jarvinen.mp3

Pieni onkin suurta

Jeesuksen osa maailmassa

Ihmispelosta Jumalan pelkoon

Tulevaisuuden murehtimisesta

Odotatko Jumalan valtakuntaa?

Lataa koneelle:
Ra_2020_03_02_MA-Ala_pelkaa_pieni_laumani_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2020_03_03_TI-Ala_pelkaa_pieni_laumani_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2020_03_04_KE-Ala_pelkaa_pieni_laumani_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2020_03_05_TO-Ala_pelkaa_pieni_laumani_Ulpu_Lappi.mp3
Ra_2020_03_06_PE-Ala_pelkaa_pieni_laumani_Ulpu_Lappi.mp3