Pahan voi voittaa vain hyvällä
Raamattu kehottaa meitä voittamaan pahan hyvällä. Pahan voikin voittaa vain hyvällä, sillä muuten paha voittaa. Pahan voittaminen hyvällä on myös kutsu käymään pahaa vastaan – näkemään vaivaa että hyvä lopulta voittaisi.

 

Pahan voittaminen hyvällä vaatii aikaa
Jumala on käyttänyt loputtomasti aikaa, jotta me voisimme pelastua. Hän on käynyt voittamaan meidät hyvällä ja tämä esimerkki opastaa meitä voittamaan pahan hyvällä.

 

Pahan voittaminen hyvällä vaatii riskinottoa
Aina emme saa lopullista voittoa pahasta, mutta silti meidän on toimittava kuten Raamattu meitä opastaa. Daavidin elämässä on eräs tapahtuma, jolla on valtavasti annettavaa pahan voittamiseen hyvällä.

 

Pahan voittaminen hyvällä vaatii Jumalan mielenlaatua
Jumalan mielenlaatu kuvastaa kuinka paha voitetaan hyvällä. Voimme tutustua Jumalan mielenlaatuun Raamatun sanan kautta. Raamatun sana uudistaa meitä ja voimme kokea jotain Jumalan mielenlaadusta.

 

On aika voittaa paha hyvällä
On aika voittaa paha hyvällä. Meitä ei ole kutsuttu voivottelemaan, tai jättämään asiat sikseen. On aika toimia ja janota voittoa.

 

Lataa koneelle:
Ra_2016_08_22_MA_Veijo_Olli_Voita_paha_hyvalla.mp3
Ra_2016_08_23_TI_Veijo_Olli_Voita_paha_hyvalla.mp3
Ra_2016_08_24_KE_Veijo_Olli_Voita_paha_hyvalla.mp3
Ra_2016_08_25_TO_Veijo_Olli_Voita_paha_hyvalla.mp3
Ra_2016_08_26_PE_Veijo_Olli_Voita_paha_hyvalla.mp3

Jarki_ja_viisaus_netti

Raamatun tuntemisen tärkeys
Raamattu on todellisen viisauden lähde, se johdattaa meidät lähteen ytimeen.

 

Jumala tulee tuntea
Jumalan tunteminen, minkä Raamattu avaa on todellinen viisauden lähde ja sen ydin.

 

Järki ja viisaus
On vaikea sanoa ovatko järki ja viisaus toisiaan vastaan. Joka tapauksessa viisaus voi herättää järjen henkiin. Viisauden on noustava päähän.

 

Olemisen olemus
Jumala on kaiken luonut ja Hänen eteensä kerran palaamme. Tässä on olemisemme olemus.

 

Yhteenveto
Viisaus voi olla käytössämme vain tämän elämän ajan. Tämä on surullista. Viisauden tarkoitus on johtaa meidät iankaikkiseen elämään.

 

Lataa koneelle:
Ra_2016_04_18_MA-Jarki_ja_viisaus_Veijo_Olli.mp3
Ra_2016_04_19_TI-Jarki_ja_viisaus_Veijo_Olli.mp3
Ra_2016_04_20_KE-Jarki_ja_viisaus_Veijo_Olli.mp3
Ra_2016_04_21_TO-Jarki_ja_viisaus_Veijo_Olli.mp3
Ra_2016_04_22_PE-Jarki_ja_viisaus_Veijo_Olli.mp3

Herkkyys Pyhän Hengen äänelle kaiken keskellä
Meidän tullessamme ja mennessä syntyy tilanteita, joihin tarvitsemme Jumalan apua. Voi olla että menemme ja tulemme niin, ettei Jumala tavoita meitä tämän kaiken keskellä. Kuitenkin on niin, että juuri tämän kaiken keskellä on tärkeää olla herkkänä Pyhän Hengen äänelle.

 

Herkkyys Pyhän Hengen äänelle näkemään tilaisuudet
Pyhä Henki auttaa meitä näkemään mahdollisuuksia. Tämän tähden onkin tärkeää elää herkkänä Pyhän Hengen äänelle, muuten emme ymmärrä oikein tilanteita joita Jumala johdattaa elämäämme.

 

Herkkyys Pyhän Hengen äänelle ymmärtämään mutkat
Emme voi vaatia Jumalaa käyttämään sitä mitä teemme, mutta voimme ryhtyä mukaan siihen, mitä Jumala tekee. Meitä karsitaan ja herkkyys Pyhän Hengen äänelle auttaa ymmärtämään ja suostumaan tähän.

 

Herkkyys Pyhän Hengen äänelle arvostamaan oikein
Toivoisimme olevamme suuressa mukana. Herkkyys Pyhän Hengen äänelle näyttää meille, miten pienissäkin askelissa voimme olla suuressa mukana.

 

Herkkyys Pyhän Hengen äänelle tuo ilon
Aina emme voi iloita siitä mitä meille tapahtuu. Voimme kuitenkin nähdä Pyhän Hengen kautta kaiken Jumalan silmin. Saattaa olla että kaiken keskeltä löydämmekin ilon aiheita.

 

Lataa koneelle:
Ra_2016_02_01_MA-Herkkyys_Pyhan_Hengen_aanelle_Veijo_Olli.mp3
Ra_2016_02_02_TI-Herkkyys_Pyhan_Hengen_aanelle_Veijo_Olli.mp3
Ra_2016_02_03_KE-Herkkyys_Pyhan_Hengen_aanelle_Veijo_Olli.mp3
Ra_2016_02_04_TO-Herkkyys_Pyhan_Hengen_aanelle_Veijo_Olli.mp3
Ra_2016_02_05_PE-Herkkyys_Pyhan_Hengen_aanelle_Veijo_Olli.mp3

Taivas on totta
Voi olla, että unohdamme katsella taivasta, emmekä huomaa millainen se on. Jeesuksen omina meillä on lupaus Taivaasta, josta saamme kokemuksia jo täällä maailmassa. Taivas, jonne Jeesus on avannut tien, on voimauttava. Se on kutsuva ja siellä on meille kaikille tilaa. Tänään on hyvä muistaa, Taivas on totta.

 

Uudeksi minä teen kaiken
Uudeksi minä teen kaiken, Jumala kertoo ilmestyskirjassa. Taivaan esiin murtautumisessa kaikki menee uusiksi. Viimeinen tuomio on hetki Taivaassa, joka sinetöi tämän. Kun kaikki on tehty uudeksi, ei enää synnillä ole minkäänlaista osuutta siihen.

 

Taivaasta, jotta jokainen uskoisi
Taivaasta kerrotaan monesta syystä. Johannes evankeliuminsa lopuksi paljastaa oman syynsä, sen että kuulijoilla olisi ”elämä hänen nimensä tähden”. Taivas on laskeutunut keskuuteemme, jotta pääsisimme osalliseksi iankaikkisesta elämästä – tämän tähden meitä kutsutaan yhdessä kertomaan Jeesuksesta.

 

Aarteita Taivaaseen
”Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi” – Jeesus sanoo. Jeesukseen uskova on matkalla taivaaseen, tämä on hyvä kertoa muille, jotta jokainen tietää minne olet matkalla. Tämän lisäksi Jeesuksen sanat kutsuvat keräämään aarteita tuohon samaan määränpäähän – elämään siten, kuin minne on matkalla.

 

Taivas muuttaa kuoleman
Ilman Taivasta kuolema on lopullinen tappio. Taivasnäköala tekee kuolemasta voiton. Tämä ero muistuttaa Taivaan merkityksestä meille jokaiselle – siksi on tärkeää kertoa Taivaasta.

 

Lataa koneelle:
Ra_2015_11_30_Ma_Tahdon_kertoa_Taivaasta_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_12_01_Ti_Tahdon_kertoa_Taivaasta_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_12_02_Ke_Tahdon_kertoa_Taivaasta_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_12_03_To_Tahdon_kertoa_Taivaasta_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_12_04_Pe_Tahdon_kertoa_Taivaasta_Veijo_Olli.mp3

Toisten tähden, Jeesukseen katsoen
Hebrealaiskirje kokonaisuudessaan kertoo paljon Jeesuksesta. Kun käy pohtimaan kirjeen viimeistä lukua, on hyvä muistaa ja palauttaa mieleen mitä se kertoo Jeesuksesta.

 

Toisten tähden, toisten tähden
Toisten tähden teema avautuu Jeesuksessa – Hän tuli ja sovitti syntimme, teki kaikki meidän tähtemme. Meitä kutsutaan elämään toisten tähden – auttaen, tukien, kulkien ja monin tavoin ollen läsnä läheistemme elämässä.

 

Toisten tähden, kaikin tavoin
Toisten tähden kaikin tavoin on tila, jossa halutaan olla kokosydämisesti mukana. Ulkoiset teot ovat toki tärkeitä, mutta on tärkeää antaa Jumalan työstää sisäistä maailmaamme.  Huomaamattamme kaikissa toimissa ja teoissa me heijastamme sitä mitä meidän sisällä on ja siten se jättää kaikkeen oman jälkensä.

 

Toisten tähden, tyytyen
Saatamme kaivata vauhtia elämään. Vauhdin myötä kuitenkin näkökykymme kapenee ja sen myötä elämämme kaikkineen mitä siihen kuuluu. Vauhdin vastakohtana on tyytyminen. Tyytyminen nostaa arvoonsa sitä mitä jo omistaa. Tärkein omistamamme asia on suhteemme Jumalaan ja kaikki se mitä sen mukana saamme.

 

Toisten tähden, kaikkien parhaaksi
Meillä tulee monenlaisia tilanteita eteen elämässä. Vihollinen haluaa houkutella meidät tavalla tai toisella yhteisen hyvän ääreltä omille teille. Opetussarjan viimeinen osa tahtoo kutsua ja muistuttaa meitä siitä, että palvelemme täällä kaikkien parhaaksi.  On tärkeää ettei kukaan hukkaa sitä mitä on saanut Herralta ja ettei mikään katkeruuden verso vie meitä mukanaan.

 

Lataa koneelle:
Ra_2015_05_18_MA-Toisten_tahden_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_05_19_TI-Toisten_tahden_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_05_20_KE-Toisten_tahden_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_05_21_TO-Toisten_tahden_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_05_22_PE-Toisten_tahden_Veijo_Olli.mp3

2014-11-01-01_kelmu_netti

Lähde siitä mitä on
Kun Jeesus kutsuu meitä, Hän kutsuu seuraamaan – lähtemään siinä missä on Hänen matkaansa. Kutsumuksen ensimmäinen palanen on juuri siellä, missä jokainen juuri nyt on.

 

Palaa poluilta tielle!
Kukaan ei voi kulkea kutsumuksessa, jos kulkee peitellen jotakin. Peittely ajaa yhä etäämmälle ja etäämmälle. Kutsumuksen palapelin toinen pala kutsuu palaamaan yhä uudelleen ja uudelleen poluilta tielle.

 

Muurit kaatuu
Monin tavoin, monessa hetkessä ympärillämme on muureja. Muurit estävät kutsumuksessa kulkemista. Kutsumuksen palapelin kolmas pala on muurien murtaja palanen

 

Koettele ja tutki
Kutsumus voi murentua ja ajautua sivuun. Kaikki on koeteltava ja tutkittava, ihan millä palalla vaan ei voi kutsumustaan rakentaa. Neljäs palanen on koettelemisen ja tutkimisen palanen.

 

Voin jakaa minkä itse saan
Kutsumuksessa on kyse jakamisesta. Viides ja tällä erää viimeinen pala kutsumuksen palapelissä kertoo tämän tosiasian ja kutsuu elämään jakaen omastaan.

Lataa koneelle:
Ra_2015_01_19_MA-Kutsumuksen_palapeli_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_01_20_TI-Kutsumuksen_palapeli_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_01_21_KE-Kutsumuksen_palapeli_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_01_22_TO-Kutsumuksen_palapeli_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_01_23_PE-Kutsumuksen_palapeli_Veijo_Olli.mp3

Kolmiyhteinen Jumala lähettää Poikansa
Raamattu on keskeisin ja ainutlaatuisin tietolähde Jumalasta. Raamattu sekä tuo sanoman, että avaa perustan sanoman vastaanottamiselle. Jumalan olemus on yksi avain käydä kuuntelemaan mitä sanansaattaja Hänestä kertoo.

 

Poika tulee kolmiyhteisen Jumalan luota
Raamatun sivuilla annetaan ja kannetaan suurta kertomusta eteenpäin. Mikään ei ole tapahtunut ilman, ettei siitä olisi ollut jotakin tietoa. Monin tavoin Jumala saattaa tiettäväksi sen mitä oli tuleva.

 

Jumalan vastaus syntiin
Raamattu kertoo siitä, kuinka Jumala rakastaa luotujaan. Vaikka olemme syntiin langenneina tuomion alaisia, on Hän tullut keskellemme ja valmistanut pelastuksen synnin palkasta, kuolemasta.

 

Laki ja evankeliumi
Raamattu avaa kaikella kertomallaan meidän eteemme kuvan meistä. Vaikka kuva on rujo, ei sen ole tarkoitus hukuttaa meitä, vaan pelastaa. Lain tehtävä on tuoda rikkonut sinne, mistä apu on saatavissa.

 

Pelastus, joka on Jeesuksessa
Pelastus on yksin Jeesuksessa, se ei ole Jeesuksesta, vaan Jeesuksessa. Raamattu, Jumalan sanansaattaja tahtoo tuoda meidät Jeesuksen lähelle ja pyytää kääntymään Hänen puoleen sellaisena kuin todellisuudessa olemme.

 

Lataa koneelle:
Ra_2014_11_17_MA-Raamattu_Jumalan_sanansaattaja_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_11_18_TI-Raamattu_Jumalan_sanansaattaja_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_11_19_KE-Raamattu_Jumalan_sanansaattaja_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_11_20_TO-Raamattu_Jumalan_sanansaattaja_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_11_21_PE-Raamattu_Jumalan_sanansaattaja_Veijo_Olli.mp3

Älä käy yöhön yksin – yksin
Johdanto. Jeesus kävi opetuslastensa kanssa viimeiseen ahdistukseen, yöhön. Yöhön, jossa ei enää voinut työtä tehdä, oli vain käytävä kohti viimeistä askelta. Viimeisissä askelissa meistä jokainen haluaa jonkun pitämään kädestä kiinni. Miten tärkeää onkaan, ettei joudu käymään yksin yöhön, mutta miten onkaan – kuljemmeko me niin, että lopulta yö kohtaa meidät yksin?

 

Älä käy yöhön yksin – rukoilematta
Jeesus rukoili. Rukous on meille tärkeä paikka, jossa saamme viisautta ja vahvistusta. Jeesus kehotti henkilökohtaiseen rukoukseen. Henkilökohtaisessa rukouksessa syntyy vahva henkilökohtainen suhde elävään Jumalaan. Tämä suhde kantaa pimeinäkin hetkinä.

 

Älä käy yöhön yksin – tuntematta
Mitä paremmin tunnet, sitä varmemmin voit kulkea pimeässä. Jumalan sana, Raamattu avaa Jumalan tuntemisen – sen kautta omistat Iankaikkisen elämän – elämän, joka toteutuu Jumalan tuntemisessa. Mitä omakohtaisempaa tunteminen on, sitä vahvemmin olet siinä kiinni.

 

Älä käy yöhön yksin – ymmärtämättä
Teorian osaaminen on tärkeää, ymmärrys on enemmän. Kaikki mikä on koeteltu, tulee kestämään vaikka olosuhteet nousisivat pystyyn. Jeesus sanoo: ”Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani.” (Joh. 7:17)

 

Älä käy yöhön yksin – voimatta
Jumalan luoma maailma on enemmän kuin näemme. Pelkästään aineellisilla arvoilla ja keinoilla emme pysy pystyssä. Älä käy yöhän yksin – voimatta – kertoo Pyhästä Hengestä joka auttaa meitä.

Soittolista:

Lataa koneelle:
Ra_2014_08_04_MA-Ala_kay_yohon_yksin_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_08_05_TI-Ala_kay_yohon_yksin_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_08_06_KE-Ala_kay_yohon_yksin_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_08_07_TO-Ala_kay_yohon_yksin_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_08_08_PE-Ala_kay_yohon_yksin_Veijo_Olli.mp3

Valvomisen lyhyt oppimäärä

 

Valvomisen tekniikka

 

Valvomisen kohde – lähetyksen pyörä

 

Valvomisen sävel

 

Valvominen – tekniikka ei pelasta

Lataa koneelle:
Ra_2014_03_17_MA-Valvomisen_lyhyt_oppimaara_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_03_18_TI-Valvomisen_lyhyt_oppimaara_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_03_19_KE-Valvomisen_lyhyt_oppimaara_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_03_20_TO-Valvomisen_lyhyt_oppimaara_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_03_21_PE-Valvomisen_lyhyt_oppimaara_Veijo_Olli.mp3

Katse Jeesukseen päin

Jeesus opetti puheidensa lisäksi myös elämänsä esimerkillä. Jeesusta voimme katsella ja Hänestä voimme oppia. Voimme katsella ja oppia Jeesuksesta katsoessamme miten Hän toimii erilaisissa tilanteissa Raamatun sivuilla.

 

Ei saa jäädä tuleen makaamaan

Jeesus ei antanut tilanteiden viedä itseään. Hän toteutti jokaisessa hetkessä lähettäjältään saamaa tehtävää. Näin toimien Jeesus vei ympärillä olijat vallitsevasta tilanteesta uuteen hetkeen, jossa saattoi puhua heille Jumalan valtakunnasta.

 

Pysy siellä, missä olet

Elämä paineessa saattaa johdattaa meidät rakentamaan varastoja, varautumaan. Varastot ja varautuminen vievät meidät kuitenkin pois sieltä missä elämämme todellisuudessa on. Jeesus pysyi elämän paineessa siellä missä Hänen elämänsä oli, siitä Hän myös opetti meille.

 

Älä anna muiden kuljettaa

Saatamme lähteä juoksemaan perhosten perässä ja ajautua kauas sieltä, missä olimme. Voimme myös päätyä pysähtymään ja jäädä pois elämämme kulusta. Niin tarpeeton pysähtyminen, kuin perhosten perässä juokseminen murentaa mahdollisuuttamme kulkea läpi elämän paineen.

 

Läheisyyttä ja etäisyyttä

Tarvitsemme läheisyyttä, tarvitsemme etäisyyttä – molempia yhtä aikaa. Jeesus otti etäisyyttä ympäröivän maailman paineisiin ja läheisyyttä Lähettäjänsä tahdon loppuun saattamiseen. Näin Hän pystyi elämään sen elämän, joka Hänelle oli annettu elettäväksi.

Lataa koneelle:
Ra_2014_05_12_MA-Elama_paineessa_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_05_13_TI-Elama_paineessa_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_05_14_KE-Elama_paineessa_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_05_15_TO-Elama_paineessa_Veijo_Olli.mp3
Ra_2014_05_16_PE-Elama_paineessa_Veijo_Olli.mp3