Usko ei ole jotakin, minkä voimme todistaa sataprosenttisen varmasti oikeaksi. Jos epäilemme uskoamme, epäilyksellä on aina jokin tehtävä. Jos usko jää pintapuoliseksi, se haavoittuu helposti. Siksi epäilykset ovat todella tärkeitä. Ja ne on tärkeää kohdata rehellisesti. Kuulostele, mitä epäilys sinulle haluaa sanoa ja etsi rohkeasti siihen vastauksia. Näin uskosi saa vahvistua.

 
Epäilykset omaa itseä ja Jumalaa kohtaan

 

Oliko Jeesus todella Jumala?

 

Naisten rooli todistaa Jeesuksen ylösnousemuksesta

 

Kärsimys – uskon este vai sen edellytys?

 

Tieteen kehitys – uhka kristinuskolle?