Profeetat kuulivat Jumalan kutsun nuorena

Jumala valmistaa monia työtovereitaan tuleviin tehtäviin jo lapsuudesta ja nuoruudesta alkaen. Nuoret tarvitsevat vanhempien kristittyjen tukea ja rohkaisua kutsumuksensa selkeyttämiseen ja tehtävänsä suorittamiseen.

Nuoret maanmuuttajina

Raamatussa on niitä nuoria, joille Jumala antoi elämäntehtäväksi yhteiskunnallisten asioiden hoitamisen ja johtamisen. Tänäänkin Jumala kutsuu nuoria palvelemaan kansaa ja kansakuntia Jumalan tahdon mukaiseen hyvään elämään.

Pienten lasten suuret teot

Ihmisen ei tarvitse olla vanha tai jossain hengellisessä virka-asemassa ollakseen Jumalan käytössä. Raamatussa on tuntemattomaksi jääneitä lapsia, joiden sanat ja teot ovat olleet tärkeitä Jumalan suunnitelmassa.

Nuoret herätyksen hengessä

Monet herätykset ovat alkaneet nuorten parissa. Raamatussa kerrotaan kuninkaasta, joka löysi kadoksissa olleen Mooseksen lain kirjan. Sen lukeminen toi uskonpuhdistuksen kuninkaalle ja kansalle. Jumalan sana ja hengellinen uudistus, herätys ja uskonpuhdistus kulkevat käsi kädessä.

Nuorten suuret näyt

Erityisesti nuoret tarvitsevat suuria näkyjä Jumalasta ja hänen valtakuntansa etenemisestä. Heitä tulee rohkaista käyttämään omaa luovuuttaan ja lahjojaan lähetystehtävän toteuttamisessa koti-Suomessa ja lähetyskentillä.