Opeta meitä rukoilemaan
Kun opetuslapset kuulivat Jeesuksen rukoilevan, se sai heidät haluamaan sitä, mitä Jeesuksella oli. Heidät oli kyllä kasvatettu sen aikaisten juutalaisten tapojen mukaan ja he olivat varmasti rukoilleet lapsuudestaan saakka, mutta he kokivat, etteivät tienneet rukouksesta mitään siihen verrattuna, miten Jeesus rukoili. Siksi he pyysivät: ”Herra, opeta meitä rukoilemaan.”

 

Isä meidän
Opetuslapset näkivät, että Jeesuksen rukouksessa oli sitä jotakin, niinpä he pyysivät Häntä opettamaan heitä rukoilemaan. Jeesus vastasi pyyntöön opettamalla heille Isä meidän –rukouksen, joka on enemmän kuin muutamia sanoja ulkoa opittavaksi. Tuosta tuttuakin tutummasta rukouksesta löydämme Jumalan valtakunnan tärkeysjärjestyksen ja johtaa meidät etsimään Isän sydäntä ja tahtoa elämäämme.

 

Meidän tarpeemme
Jeesus opettaa meitä katsomaan Isään, joka näkee ja tuntee meidät ja joka antaa kaiken, mitä elämässämme tarvitsemme. Mutta koska Jeesus tuntee meidät, Hän jatkaa Isä meidän –rukousta opettaessaan myös meidän tarpeisiimme. Hän tietää, että meillä on ajalliset asiamme ja murheemme – kaikesta luottamuksestamme huolimatta. Saamme luottavaisesti pyytää Jumalaa pitämään huolta kaikista ajallisista asioistamme.

 

Kestävä rukous
Jeesus kertoi opetuslapsilleen Isä meidän –rukouksen jälkeen vielä sen ydintä havainnollistavan vertauksen. Hän kuvaa kestävää rukousta ja anomista vertauksella henkilöstä, joka tulee ystävänsä luokse äärimmäisen epätoivoisena, koska hänellä ei ole mitään vieraalle annettavaa. Me saamme lähestyä Jumalaa samalla asenteella: Meillä ei ole mitään. Mutta Isällä on kaikki mitä tarvitsemme.

 

Aina ja kaikkialla
Jeesus tahtoo synnyttää meissä valtavan halun rukousta kohtaan. Mutta pelkkä halu tai aikomus ei riitä, vaan tarvitaan myös konkreettisia toimenpiteitä. Meidän tulisi varata tietty aika päivästämme rukoukselle. Ellemme näin tee, elämän kiireet saavat meidät unohtamaan rukouksen. Vaikkemme aina onnistu löytämään sopivia hetkiä hiljentymiseen, voimme rukoilla aina ja kaikkialla, missä ikinä olemme.