Simson

Abraham

Gideon

Joona

Daavid

Lataa koneelle:
RA_2022_07_04_MA_Raamattuavaimet_Simson_Sakari_Kalliomaa_Kari_Teikari.mp3
RA_2022_07_05_TI_Raamattuavaimet_Abraham_Sakari_Kalliomaa_Kari_Teikari.mp3
RA_2022_07_06_KE_Raamattuavaimet_Gideon_Sakari_Kalliomaa_Kari_Teikari.mp3
RA_2022_07_07_TO_Raamattuavaimet_Joona_Sakari_Kalliomaa_Kari_Teikari.mp3
RA_2022_07_08_PE_Raamattuavaimet_Daavid_Sakari_Kalliomaa_Kari_Teikari.mp3

 Tuomarien kirjan paikka pelastushistoriassa

Jumala antaa voiton naisen käsiin

Gideon – piilossa oleva Jumalan apu

Mikä minä olen Simsonin rinnalla?

Sukukunta sukupuuton partaalla

Lataa koneelle:
RA_2022_04_18_MA_Raamattuavaimet_Tuomarien_kirjan_paikka_pelastushistoriassa_Iida_Halme.mp3
RA_2022_04_19_TI_Raamattuavaimet_Jumala_antaa_voiton_naisen_kasiin_Iida_Halme.mp3
RA_2022_04_20_KE_Raamattuavaimet_Gideon_piilossa_oleva_Jumalan_apu_Iida_Halme.mp3
RA_2022_04_21_TO_Raamattuavaimet_Mika_mina_olen_Simsonin_rinnalla_Iida_Halme.mp3
RA_2022_04_22_PE_Raamattuavaimet_Sukukunta_sukupuuton_partaalla_Iida_Halme.mp3