Kutsumus Jumalan lahjana ja tehtävänä

Kutsumus puhua ja palvella

Kutsumus karsia

Yhteinen pappeus kutsumuksena

Kutsumuksena lähetystyö

Lataa koneelle:
RA_2022_11_21_MA_Raamattuavaimet_kutsumus_Jumalan_lahjana_ja_tehtavana_jokaiselle_Mika_Tuovinen.mp3
RA_2022_11_22_TI_Raamattuavaimet_kutsumus_puhua_ja_palvella_Mika_Tuovinen.mp3
RA_2022_11_23_KE_Raamattuavaimet_kutsumus_karsia_Mika_Tuovinen.mp3
RA_2022_11_24_TO_Raamattuavaimet_yhteinen_pappeus_kutsumuksena_Mika_Tuovinen.mp3
RA_2022_11_25_PE_Raamattuavaimet_kutsumuksena_lahetystyo_Mika_Tuovinen.mp3

 Tärkeimmän kutsun kohtaaminen

Tällä viikolla Raamattuavain -ohjelmissa pohdimme oman kutsun kohtaamista. Jumalan ensisijainen kutsu meille on kutsu Hänen omakseen, pelastukseen. Otammeko vastaan Hänen tärkeimmän kutsunsa?

Kutsuttu elämään yhteydessä

Jumala kutsuu meitä elämään hänen yhteydessään, jotta kasvaisimme hänen tuntemisessaan ja saisimme juurtua häneen. Haluammeko vastata tähän kutsuun ja miten siihen vastaaminen vaikuttaa elämääni?

Kutsuttu opetuslapseksi

Jeesus antoi meille kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen yhden ainoan tehtävän: toteuttaa lähetyskäskyä eli tehdä opetuslapsia. Miten meidän tulisi ymmärtää kutsu opetuslapseuteen omassa elämässämme?

Kutsuttu tavoittamaan

Jokainen kristitty on kutsuttu elämään lähetyskäskyä todeksi, mutta se ei välttämättä tarkoita kauas lähtemistä. Olemmeko valmiita tarttumaan kutsuun tässä ja nyt?

Kutsuttu lähtemään kauas

Jotkut Jumala kutsuu lähtemään oman kulttuurin ja kielen ulkopuolelle, jotta jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus kuulla evankeliumi. Mistä tiedämme, onko Jumala kutsunut juuri meidät lähtemään kauas? Uskallammeko vastata tähän kutsuun?

Lataa koneelle:
RA_2022_05_02_MA_Raamattuavaimet_Tarkeimman_kutsun_kohtaaminen_Anu.mp3
RA_2022_05_03_TI_Raamattuavaimet_Kutsuttu_elamaan_yhteydessa_Anu.mp3
RA_2022_05_04_KE_Raamattuavaimet_Kutsuttu_opetuslapseksi_Anu.mp3
RA_2022_05_05_TO_Raamattuavaimet_Kutsuttu_tavoittamaan_Anu.mp3
RA_2022_05_06_PE_Raamattuavaimet_Kutsuttu_lahtemaan_kauas_Anu.mp3

2014-11-01-01_kelmu_netti

Lähde siitä mitä on
Kun Jeesus kutsuu meitä, Hän kutsuu seuraamaan – lähtemään siinä missä on Hänen matkaansa. Kutsumuksen ensimmäinen palanen on juuri siellä, missä jokainen juuri nyt on.

 

Palaa poluilta tielle!
Kukaan ei voi kulkea kutsumuksessa, jos kulkee peitellen jotakin. Peittely ajaa yhä etäämmälle ja etäämmälle. Kutsumuksen palapelin toinen pala kutsuu palaamaan yhä uudelleen ja uudelleen poluilta tielle.

 

Muurit kaatuu
Monin tavoin, monessa hetkessä ympärillämme on muureja. Muurit estävät kutsumuksessa kulkemista. Kutsumuksen palapelin kolmas pala on muurien murtaja palanen

 

Koettele ja tutki
Kutsumus voi murentua ja ajautua sivuun. Kaikki on koeteltava ja tutkittava, ihan millä palalla vaan ei voi kutsumustaan rakentaa. Neljäs palanen on koettelemisen ja tutkimisen palanen.

 

Voin jakaa minkä itse saan
Kutsumuksessa on kyse jakamisesta. Viides ja tällä erää viimeinen pala kutsumuksen palapelissä kertoo tämän tosiasian ja kutsuu elämään jakaen omastaan.

Lataa koneelle:
Ra_2015_01_19_MA-Kutsumuksen_palapeli_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_01_20_TI-Kutsumuksen_palapeli_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_01_21_KE-Kutsumuksen_palapeli_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_01_22_TO-Kutsumuksen_palapeli_Veijo_Olli.mp3
Ra_2015_01_23_PE-Kutsumuksen_palapeli_Veijo_Olli.mp3

Lähetysjohtaja Mika Tuovinen keskustelee kutsumuksestaan, miten se on kirkastunut ja saanut tilaa työssä. Mika bloggaa osoitteessa: http://www.mikanblogi.net/

Lataa koneelle:
H_2014_vko_22_Henkilokohtaisesti_kutsumuksesta_Mika_Tuovinen.mp3