Yksi osa lähetystyötä on varainkeruu sen tekemiseksi. Varaikeruun ei ole pelkästään rahaa. Varainkeruu tuo työtä esille siten, että jokainen voi ymmärtää työn merkityksen ja liittyä siihen tavalla tai toisella. Tämä työ luo mahdollisuuksia niin läheteille, kuin lähettäjille.

Raamattuavain Extrassa vieraana Kansanlähetyksen Varainhankinnan koordinaattori Salla Kurppa-Silva.

Lataa koneelle:
H_2017_vko_09_Varainhankinta_luo_mahdollisuuksia.mp3